Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Бізнес-план та його роль у створенні малих підприємств

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу [2].

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Бізнес-планування допомагає підприємцю:

Визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підпри­ємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

Конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

Привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потен­ційних інвесторів фірми;

Отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

Починаючи розробку бізнес-плану, треба чітко уявляти собі, що кожен конкретний план має свої особливості і не існує якогось придатно­го на всі випадки життя універсального бізнес-плану.

Кожен бізнес-план має свої особливі риси залежно від того, в якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче отримати від банку чи інвестиційної компанії.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей компанії, яка готує бізнес-план, можна визначити декілька стандартних етапів, які потрібно послідовно пройти в процесі його розробки:

1. Визначення мети написання бізнес-плану.

Як правило, мета визначається переліком проблем, які покликаний вирішити бізнес-план.

2. Чітке визначення кола читачів бізнес-плану.

Потрібно знати, бізнес-план готується для внутрішнього викорис­тання персоналом підприємства, чи він призначений для вивчення іншими особами, яких фірма хоче бачити своїми інвесторами - майбутні акціонери, комерційні банки, венчурні капіталісти та ін.

3. Збір інформації для написання бізнес-плану.

На цьому етапі необхідно виявити джерела інформації, потрібної для розробки бізнес-плану, і накопичити деякий стартовий масив інформації для початку роботи над бізнес-планом.

4. Вибір структури бізнес-плану і безпосереднє написання тексту пояснювальної записки.

Нижче наводиться структура бізнес-плану, розроблена спеціа­лістами Міжнародної фінансової корпорації. Ця схема наближена до структури, за якою розробляються бізнес-плани для Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку:

I. Короткий опис проекту.

II. Компанія.

III. Ринок.

IV. Проект.

V. План впровадження проекту.

VI. Додатки.

Запропонована схема є універсальною основою, на яку можуть накладатися різноманітні моменти, пов'язані з розробкою бізнес-планів конкретних проектів.

Потрібно враховувати, що за такою схемою розробляються бізнес - плани, призначені для отримання фінансування або для контактів з потенційними партнерами. Бізнес-плани, призначені для внутрішнього користування, можуть бути дещо спрощеними.