Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

Державна інспекція з контролю за цінами здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 р. №507-ХП та Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.91 р. №353.

Статтею 13 Закону "Про ціни та ціноутворення" передбачено, що державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих і регульованих цін і тарифів.

При цьому, в сфері дії вільних цін контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог антимоно­польного законодавства.

Державні органи з контролю за цінами та їх посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть відповідальність, передбачені Законом "Про державну податкову службу", крім повноважень передбачених пунктами 6-9 статті 11 цього Закону.

Пунктом 7 "Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами" визначено, що інспекція має право:

- проводити у будь-яких суб'єктів підприємництва, розташо­ваних на території України, перевірки бухгалтерських Документів, книг, звітів, калькуляцій тощо, пов'язаних з встановленням і застосуванням цін, а також одержувати необхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при перевірках;

- одержувати необхідні для перевірки порядку встановлення й застосування цін і тарифів відомості, довідки, інші документи та Копії з них про рівень і економічну обґрунтованість цін на товари, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості, тощо від об'єднань, підприємств та організацій (включаючи органи стандартизації, статистики, банки та інші);

- обстежувати виробничі, складські, торгівельні та інші приміщення об'єднань, підприємств та організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання і реалізації товарів та сировини, а також організацій з надання різних послуг. При здійсненні своїх повноважень, додержуватись відповідних правил;

- вимагати від керівників та інших службових осіб - суб'єктів підприємництва, яких перевіряють, усунення виявлених порушень законодавства про порядок установлення і застосування цін;

- припиняти операції суб'єктів підприємництва за рахунка­ ми у банках та інших фінансово-кредитних установах у разі відмови в проведенні перевірки чи допуску працівників державних інспекцій з контролю за цінами для обстеження виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються для виготовлення, зберігання та реалізації сировини і товарів, неподання (або відмови у поданні) органам державного контролю за цінами та їхнім службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з установленням і застосуванням цін;

- приймати рішення про застосування до суб'єктів підпри­ємництва передбачених чинним законодавством економічних санкцій за порушення порядку встановлення і застосування цін.

Відповідальність за порушення державної дисципліни щодо цін визначена статтею 14 Закону "Про ціни і ціноутворення".

Цією статтею Закону передбачено, що вся необґрунтовано одержана суб'єктом підприємництва виручка в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету. Крім того, з такого суб'єкта підприємництва стягується штраф у двократному розмірі необґрунтовано одержаної суми виручки. Вказані суми списуються з рахунків підприємств і організацій в банківських установах за рішенням суду.

Випадки, в яких застосовуються штрафні санкції, конкретизовано в Інструкції про порядок застосування економічних і фінансових санкцій органами державного контролю за цінами, яка затверджена наказом Мінекономіки та Мінфіну України №93/141 від 07.07.98 р. та зареєстрована в Мін'юсті України 17.07.98 р. за №463/2903.

Порушеннями вважаються:

Нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються;

Застосування вільних цін і тарифів на продукцію (послуги, роботи), за умови запровадження для них режиму державного регулювання;

Застосування цін на продукцію (послуги, роботи) з рента­бельністю, рівень якої перевищує встановлений, відповідно до законодавства;

Застосування цін (тарифів) з порушенням запровадженого порядку обов'язкового декларування їх зміни (підприємствами-монополістами);

Завищення або заниження розміру передбачених законодавст­вом податків та обов'язкових зборів, що включаються до структури ціни, або їх невключения до структури ціни, що регулюється;

Включення до структури регульованих цін (тарифів), не передбачених законодавством витрат або витрат понад установлені розміри;

Включення до вартості фактично невиконаних або викона­них не в повному обсязі послуг (робіт), ціни на які регулюються;

Застосування торгівельних постачальницько-збутових надбавок (націнок) понад встановленого рівня;

Застосування цін і тарифів з порушенням інших запровад­жених методів регулювання.

Таким чином, органи державного контролю за цінами мають право перевіряти установлення та застосування цін на всіх підприємствах, незалежно від форми власності, однак застосовувати економічні санкції мають право лише при виявленні фактів порушень чинного порядку встановлення та застосування регульованих цін та тарифів.