Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державні закупівлі в Росії

У Росії держзакупівлі регулюються Законом РФ №94-ФЗ «Про розміщення замовлень на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб» від 21.07.2005, але планується, що в 2012-2013 роках у Росії буде вве­дено нову систему держзакупівлі - федеральну контрактну систему за досвідом США. Вбачається, що Закон РФ №94-ФЗ недоскона­лий, особливо за умов високої корупції. Нецільові витрати у сфері держзакупівель за 2010 рік становлять трильйон рублів.

Закон №94-ФЗ декларує можливості малому і середньому бізнесу брати участь у системі закупівель, але при цьому не усуває економічні бар’єри (зокрема вимоги гарантії забезпечення ви­конання контракту). Держзамовлення в обов’язковому поряд­ку передбачає участь представників малого бізнесу (за винятком контрактів, що зачіпають «потреби оборони країни і безпеки дер­жави»). Малому бізнесу повинно діставатися щонайменше 10% і щонайбільше 20% річного обсягу поставок по держзамовлен­ню. При цьому вартість контракту не може перевищувати 15 млн. рублів. У 2009 році зобов’язали дотримуватися цієї норми не лише державних, а й муніципальних замовників. Усе це було потрібно для захисту інтересів малих підприємств при участі в держзакупівлях. Але до появи адміністративного покарання за порушення цієї нор­ми в 2009 році експерти відмічали, що часто вона не дотримується. Зараз у КоАП РФ передбачений штраф у розмірі 50 тис. рублів за нерозміщення необхідного об’єму держзакупівель у малого бізнесу.

Згідно з офіційними даними (КЭРППиТ) 2008 року частка вартості держзамовлень, що дісталися малому бізнесу, становила понад 60%, 2009-го - трохи більше 50%, а 2010 року впала до 36%. Така ж тенденція відмічена і по кількості закупівель. Стримуючим чинником є необхідність внесення фінансового забезпечення за­явки до 5% від вартості контракту і надалі, за бажанням замовни - 118 ка, фінансове забезпечення виконання контракту до 30% від його вартості.

Деякі експерти вважають, що особливої необхідності в нормі обов’язкового розміщення контракту у малого бізнесу немає. Вели­ка частина державних і муніципальних замовлень дістаються мало­му бізнесу без застосування цієї норми. У багатьох постачальників і підрядників, що належать до малого бізнесу, є серйозна конкурент­на перевага — спрощена система оподаткування, за якої вони не платять ПДВ. Також існують нарікання на штрафи, які накладають­ся за те, що підприємство, що виграло конкурс, декларувало себе як суб’єкта малого підприємництва, а насправді таким не є.