Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Екологічні та економічні аспекти біоенергетики

Використання біомаси навіть при однаковій вартості процесу газифікації має перевагу перед вугіллям у зв’язку з низьким виходом сірки. Сучасні технології отримання палива й енергії з біомаси при відповідному контролі є надійними, чистими з незначною дією на повітря, ґрунт і воду. Використання біомаси як поновлювального палива для виробництва електроенергії в транспорті не призводить до зростання С02 і S02 в атмосфері, парникового ефекту і глобальної зміни клімату. Емісія NOx може бути зниженою при низьких температурах згорання і використання сучасних технологій.

Збільшення виробництва біомаси поліпшує мікроклімат завдяки використанню води і рециркуляційних механізмів. Виробництво і використання компостів із біомаси поліпшує структуру ґрунту й знижує забруднення стоків та підземних вод. Контрольовані на основі сучасного агрономічного досвіду енергетичні плантації попереджують ерозію ґрунту, поліпшують стан довкілля.

Розвиток енергетики з використанням біомаси дозволяє створити нові робочі місця в сільських районах і покращити соціальні умови життя людей. Можливості перетворення біомаси в моторне паливо і електричну енергію задовольняють потребу в первинній енергії при зниженні споживання сирої нафти.

За даними американських учених, можливі розміри отримання енергії з 1 га становлять (ГДж/га): для рапсу - 50, для пшениці - 70, для цукрового буряка - 135, для цукрової тростини - 105, для етанолу, отриманого шляхом гідролізу деревини, - 115, для етанолу, отриманого шляхом термохімічної газифікації деревини, - 160, для водню, отриманого з деревини шляхом газифікації, - 205.

Однак якщо взяти до уваги, що біомаса поновлюється, то необхідно забезпечити її виробництво в крайньому разі на рівні споживання. Для людства є пагубною та обставина, що в теперішній час витрата палива з біомаси значно випереджає її відтворення.

Економічний аналіз енергетичного використання біомаси за кордоном показує, що собівартість виробництва теплової та електричної енергії, а також рідкого палива з біомаси на 10-30 % перевищує собівартість тих же енергоносіїв на основі використання викопних видів палива. Однак завдяки субсидіям на будівництво енергетичних об’єктів, що використовують біомасу, а також введенню “зелених” податків енергія з біомаси стає конкурентоспроможною на ринках західних країн. Наприклад, собівартість вугілля в Данії вдвічі нижча, ніж вартість деревної щепи, але після сплати податків вартість вугілля на ринку вдвічі перевищує вартість деревного палива. Таким чином, розвиток цього сектору енергетики ґрунтується в західних країнах на державній підтримці у вигляді субсидій, податків, грантів тощо.

За оцінками Євросоюзу, вартість використання біопалива становить: виробництво теплової енергії - 25 євро/(МВт-год); виробництво твердого біопалива - 80 євро/т; виробництво

електричної енергії (з різних видів біопалива) - 40-50

євро/(МВт*год); біоетанол -250 євро/т; біоводень - 1500 євро/т; біометан - 200-250 євро/т.