Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Екологічні та економічні аспекти геліоенергетики

Зібрана геліоенергетичними пристроями сонячна радіація заміняє енергію, яка вироблена за допомогою брудних відносно довкілля технологій. У цьому й полягає головний екологічний ефект сонячної енергетики.

Наземні сонячні електростанції, в яких перетворення енергії пов’язане з концентрацією сонячного випромінювання, потребують відторгнення значних територій. Так, у середньому на 1 МВт баштової сонячної електростанції потрібна для обертових дзеркал площа становить близько 0,035 км. В цілому для сонячних електростанцій відношення площі в гектарах на 1 тис. кВт потужності становить по різних країнах світу 1-8 га/тис. кВт.

Лідерами в галузі сонячної фотоенергетики на кремнієвих перетворювачах є СІЛА, Німеччина, Японія, Швейцарія, Данія. Вартість кремнієвих перетворювачів за останні 40 років знизилася в 40 разів.

Щодо сонячних колекторів, то вони зазвичай встановлюються на дахах будинків і не мають ніякого впливу на вигляд та екологію даної місцевості, до того ж, вони не займають додатково земельних угідь.

Основний шкідливий вплив геліоустановок на довкілля непрямий - це технологічні процеси, які пов’язані з виробництвом нових сполук для обладнання геліоустановок. У багатьох випадках це обладнання потребує рідкісноземельних елементів, які містяться в дуже малих концентраціях у земних породах і для їх видобування треба переробити значну кількість цих порід.

Геліоустановки не впливають на природний тепловий режим планети, тому що використовують дуже незначну частку сонячної теплоти, але й вона після перетворення в електричну енергію і її використанні повертається в довкілля у вигляді теплоти.

Енергія, яка затрачена на виробництво сонячного колектора, дорівнює енергії, яку колектор виробляє протягом 1-4 років.

Нині сонячні колектори, які відповідають світовому технічному рівню, коштують 200-400 дол. США за 1 м поверхні. Слід зазначити, що ця цифра весь час знижується відповідно до зростання обсягів виробництва. Сучасний сонячний колектор, який відповідає середньому світовому рівню, коштує в 2-3 рази менше, ніж 10-12 років тому, а його продуктивність - у 2-2,5 разу вища.

Сьогодні у світі знаходиться у використанні більше 2 млн

геліоустановок теплопостачання. Площа сонячних теплофікаційних

2 • 2 колекторів у США становить 10 млн м, в Японії - 8 млн м.

Найкрупніша енергетична установка потужністю 5 МВт з сонячними ставами була побудована в 1984 р. в Ізраїлі, площа ставів становила 40 тис. м2 і 210 тис. м2, вартість установки - близько 20 млн дол. СІЛА. В СІЛА в 1985 р. побудована СЕС з сонячним ставом потужністю 1,2 МВт, вартість електроенергії становила 0,35 дол./(кВт-год).

В Австралії прийнято план будівництва “Сонячної башти” з діаметром основи 130 м і висотою 1 км. У підніжжі башти буде розташована велика теплиця діаметром 7 км. Повітря, що нагріватиметься в теплиці, прямуватиме в трубу, обертаючи встановлені в ній вітродвигуни. Потужність ВЕС повинна становити 200 МВт, вартість проекту оцінена на 308 млн дол. СІЛА.

Використання фотоелектричних станцій почалося з космічної техніки, де вартість отримання електричної енергії мала другорядну роль. “Крила” фотоелементів станції “Мир” мали площу до сотень квадратних метрів. На Місяці більше року працював “Луноход”, живлення якого відбувалося від сонячних батарей. На американській

станції “Скайлеб” батарея загальної площі 130 м2 забезпечувала електроживлення потужністю 10,5 кВт.

Щодо вартості фотоелементів, то на сьогодні вони коштують приблизно 5 дол. США/Вт. Виробництво електроенергії коштує в цей час 0,5-1 дол. США/(кВт-год), що дорожче, ніж від інших поновлювальних джерел енергії. Однак у майбутньому з більш широким їх використанням вартість фотоелементів повинна зменшитися. Незважаючи на свою високу вартість, фотоелектрична енергія може виявитися дешевшою від інших джерел у віддалених регіонах, відрізаних від енергомереж, або там, де виробництво електроенергії іншими способами (наприклад за допомогою дизель - генераторів) утруднене або недопустиме через екологічні причини (наприклад у гірській місцевості).

Немаловажну роль в економіці відіграє створення робочих місць. Більшість робочих місць у геліоенергетиці припадає на виробництво і встановлення сонячних колекторів. За досвідом Данії, зайнятість

оцінюється на 17 людино-років на виробництво і встановлення

2 • ^ * 2 1000 м сімейних сонячних колекторів. Ця 1000 м заміщає

800 МВт-год первинної енергії (корисна енергія - 400 МВт-год). При

терміні експлуатації колектора ЗО років 700 робітників постійно

будуть зайняті на виробництві сонячних колекторів, здатних замінити

1 ТВт-год енергії.