Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Енергія біомаси

Біомаса являє собою найдавніше джерело енергії, однак її використання донедавна зводилося до прямого спалювання або у відкритих вогнищах, або в печах і топках, але також з досить низьким ККД. Останнім часом увага до ефективного енергетичного використання біомаси істотно підвищилося, причому на користь цього з'явилися й нові аргументи:

- використання рослинної біомаси за умови її безперервного відновлення (наприклад, нові лісові посадки після вирубки лісу) не приводить до збільшення концентрації СО2 в атмосфері;

- у промислово розвинених країнах в останні роки з'явилися надлишки оброблюваної землі, що доцільно використовувати під енергетичні плантації;

- енергетичне використання відходів (сільськогосподарських, промислових і побутових) вирішує також екологічні проблеми;

- знову створені технології дозволяють використовувати біомасу значно більш ефективно.

Біомаса по своєму складу може бути вуглецемісткою (рослинний матеріал, деревна тріска, тирса, морські водорості, зерно, папір, пакувальна тара) або цукромісткою (цукровий буряк, цукровий очерет, сорго).

Ферментацією 1 т органічної речовини можна одержати 150-500 м паливного газу з теплотою згоряння 4300-6000 ккал/м, що еквівалентно 0,6­0,8 кг у. п.

Горючі відходи

При аналізі відходів визначають у першу чергу їхню вологість, а також вміст летучих речовин, вуглецю й золи. Склад типових твердих міських відходів наведений у табл.

Склад типових міських відходів

гг • • • •

Іверді міські відходи

Компоненти

Мас. склад, %

Папір

43,2

Метали

8,0

Скло, кераміка, ґрунт

10,8

Пластмаси, гума, ганчір’я

4,5

Харчові та тваринні відходи

23,5

Інші відходи

10,0

Разом

100,0

Хімічний склад типових твердих міських відходів

Елемент

Вміст, мас. %

Елемент

Вміст, мас. %

Волога

26,04

Азот

0,28

Вуглець

27,23

Хлор

0,20

Водень

3,85

Сірка

0,26

Кисень

21,49

Зола

30,63