Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

Ключові слова і поняття: ділова етика; морально-етичний кодекс підприємця; етикет підприємця; державна екологічна експертиза; систе­ма екологічних нормативів; екологічна безпека; права споживачів; конку­ренція; монопольне становище; монопольна ціна; монопольне утворення; недобросовісна конкуренція; недобросовісна реклама