Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фіксований податок

Правила сплати фіксованого податку визначає Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України N 12 від 21 квітня 1993 р.

СПДФО мають право самостійно обрати спосіб оподаткування за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту, але при умові якщо:

Вони Здійснюють підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг На ринках та є платниками ринкового збору згідно з законодавством. Інші доходи такої фізичної особи, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються за загальними правилами;

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує 5 (п’яти);

Валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує 7000 неоподатковуваних мінімумів (на сьогодні неоподаткований мінімум складає 17,00 грн., відповідно 7000х17,00=119000,00 грн.).

Не дозволяється застосувувати фіксований податок при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Платники фіксованого податку не зобов’язані застосовувати касові апарати та розрахункові квитанції у разі, якщо вони не здійснюють торгівлі підакцизними товарами.

У разі сплати фіксованого податку Платник такого податку звільняється від обов'язкового ведення обліку доходів і витрат.

Квитанція про сплату фіксованого податку є підставою для видачі патенту податковим органом за місцем реєстрації фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку, оформленої належним чином.

Патент видається на строк від 1 до 12 календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі, коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії, якщо:

За дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту.

У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту;

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

У цьому випадку фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності притягається до відповідальності згідно з законодавством України.

Розміри фіксованого податку встановлюються місцевими радами залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути меншими ніж 20 гривень та більшими ніж 100 гривень за календарний місяць. Сплата податку здійснюється наперед – перед початком звітного місяця.

У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 % за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має самостійно доплатити 50 % від суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

Таблиця 2 вказує податки, які сплачує підприємець на фіксованому податку, за умови, що він має і не має найманих працівників. (Див. Табл. 2).