Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Форми міжнародної торгівлі товарами

Міжнародна торгівля – провідна форма міжнародних економічних стосунків, відіграє важливу роль у розвинутих країнах, виступає фактором економічного зростання.

Операції міжнародної торгівлі підпорядковуються як нормам національного права, так і міжнародним правовим актам. Товари, які приймають участь у міжнародній торгівлі мають класифікацію “Гармонізована система опису та кодування товарів”, на базі якої кожна країна може створювати національну систему класифікації. Так, в Україні діє система класифікації товарів, яка носить назву “товарна номенклатура ЗЕД” (ТНЗЕД). Особливостями сучасної міжнародної торговлі є розвиток торгівлі послугами.

До складу послуг відносять фрахт, страхові, банківські, інформаційні послуги, туризм.

Операції міжнародної торгівлі класифікують за видами:

Реєкспортні операції – продаж та вивіз з країни раніше ввезених товарів без їх переробки;

Реімпортовані – повернені в країну товари, раніше вивезені з неї;

Бартерні – операції з обміну певних кількостей товарів на еквівалентну по вартості кількість іншого товару. Не передбачені грошові розрахунки, тобто для здійснення не потрібна валюта, банки не приймають участі у здійсненні операцій.

Зустрічні закупки – зобов‘язання експортера закупити на певну суму товарів в країні імпортера.

Компенсаційні операції відрізняються від бартерних тим, що відбувається обмін декількома видами товарів з кожної сторони. З цим поняттям пов‘зано поняття “нековертоване” сальдо. Контрагент постачає контрагенту іншої країни товари на певну суму. Протилежна сторона пропонує товари на меншу суму. Різниця носить назву Неконвертоване сальдо- заборгованість однієї сторони перед іншою. Заплатити в грошовій формі фірма-боржник не може. Неконвертоване сальдо зберігається в банку країни-боржника на рахунку контрагента іншої країни.

Операції на компенсаційній основі – одна країна, використовуючи обладнання та технології іншої країни будує на своїй території промисловий об‘єкт, продукцією якого буде розраховуватись за доставлене обладнання і технології.

Операції на давальницькій сировиніОдна країна, маючи сировину не має відповідних потужностей для переробки. Вона підписує контракт з конрагентом країни, який може здійснювати переробку. Частину переробленої сировини контрагент залишає як плату за роботу.

Викуп застарілої продукції експортер пропонує придбати нові машини, імпортер погоджується, але при умові, що експортер викупить застарілу техніку, поставлену раніше.

Операція “поставки на комплектацію” – контрагент країни - замовника замовляє в країні виконавця виготовлення складного об‘єкту (судно, завод), виставляючи неодмінною умовою замовлення виготовлення на власних фірмах комплектуючих предметів до кінцевого об‘єкту замовлення. Наприклад, при замовленні виготовлення катеру, комплектуючі виготовляються на території замовника, катер – в країні контрагента.

З метою впорядкування міжнародних торгівельних стосунків, країни-учасники світового товарообміну підписали багатосторонню міжурядову угоду з Тарифів і Торгівлі.

Набрала чинності з 01.01.1948 року, містяться принципи та правові міжнародні норми, якими керуються під час взаємних торгівельних стосунків держави-учасниці.

Сьогодні в рамках угоди ГАТТ співпрацюють понад 140 країн світу. Головна мета – повна лібералізація торгівлі.