Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Функції малого бізнесу

Значення малого бізнесу найкраще проявляється в притаманних функціях. Економічна література відокремлює такі функції малого бізнесу: ресурсну, організаційну, творчу і соціальну.

Ресурсна Функція забезпечує формування і продуктивне використання капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних ресурсів. Малий бізнес сприяє економії і раціональному використанню ресурсів. Пояснюється наявністю господарського ризику, який вимагає аналізу рентабельності проектів та розрахунку економічних показників.

Організаційна функція полягає у формуванні конкурентного середовища, допомагає утвердженню конкурентних відносин, стимулює господарську активність, насичує ринок якісними товарами та послугами.

Творча функція пояснюється впровадженням в діяльність малих підприємств досягнень науково-технічного прогресу, галузей електроніки, кібернетики, інформатики та залучення ініціативних спеціалістів.

СОціальна Функція – вирішення проблем зайнятості, створення нових робочіх місць, поглинаючи надлишкову робочу силу під час циклічних спадів економіки. Діяльність малих підприємств є основою формування середнього класу.

Таким чином, малий бізнес виконує особливу функцію в народному господарстві – оновлення економічної системи, сприяння соціально-політичній стабільності суспільства шляхом забезпечення забезпечення власного добробуту учасників та досягнення користі для суспільства в цілому.