Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Гідроенергетичні ресурси (повний гідроенергетичний річковий потенціал) окремих континентів

континент

гідроенергоресурси

% від підсумку по земній кулі

питома величина

гідроенергоресурсів,

кВт/кв. км

млн. кВт

млрд. кВт-год

Європа

240

2100

6,4

25

Азія

1340

11750

35,7

30

Африка

700

6150

18,7

23

Північна

Америка

700

6150

18,7

34

Південна

Америка

600

5250

16

33

Австралія

170

1500

4,5

19

Разом по земній кулі

3750

32900

100

28

колишній

СРСР

450

3950

12

20

Насиченість гідроенергоресурсами території континентів, тис. квт-год на 1 кв. км

Північна Америка

300

Європа

225

Південна Америка

290

Африка

200

Азія

265

Австралія

170

Континент

Середня висота континенту, м

висота шару стоку, см

площа

континенту, млн. км2

Загальний сток, км3

Європа

322

26,5

9,7

2560

Азія

912

22

44,5

9740

Африка

653

20,3

29,8

6070

Північна

Америка

658

31,5

20,4

6450

Південна

Америка

605

45

18

8130

Австралія

344

7,7

8

610

Приблизно 50 % світового водостоку падає на 50 найбільших рік, басейни яких охоплюють близько 40 % суши. П'ятнадцять рік із цього числа мають стік в обсязі 10 тис. км3/с або більше. Дев'ять із них перебувають в Азії, три - у Південній і дві - у Північній Америці, одна - в Африці.

У гідроенергоресурсах світу більша частина (близько 60 %) припадає на східну півкулю, що перевершує західну й по питомому (на одиницю площі) показнику гідроресурсної забезпеченості (відповідно 17 і 15 кВт/км2).

Завдяки високому рівню промислового розвитку, країни Західної Європи й Північної Америки протягом тривалого часу випереджали всі інші країни по ступені освоєння гідроенергоресурсів. Уже в середині 20-х років гідропотенціал був освоєний у Західній Європі приблизно на 6 %, а в Північній Америці, що володіла в цей період найбільшими гідроенергетичними потужностями, - на 4 %. Через піввіку відповідні показники становили для Західної Європи близько 60 %, а для Північної Америки - приблизно 35 %. Уже в середині 70-х років абсолютні потужності ГЕС Західної Європи перевершували такі в будь-якому іншому регіоні миру.

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

У країнах, що розвиваються, відносно високі темпи використання гідроенергії значною мірою обумовлені вкрай низьким вихідним рівнем. При більш ніж 50-кратному збільшення за піввіку встановлених гідроенергетичних можностей країни, що розвиваються, у середині 70-х років більш ніж в 4,5 рази відставали від розвинених країн і по потужності електростанцій, і по виробітку на них електроенергії. І якщо в розвинених країнах гідропотенціал використовується приблизно на 45 %, те в країнах, що розвиваються - тільки на 5 %. Для всього світу цей показник у цілому становить 18 %.