Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Інфраструктурне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ)

Для формування малого та середнього бізнесу необхідні певні економічні, соціальні, правові й інші умови.

Підприємці можуть установлювати ділові взаємини й вести комерційні операції за допомогою організацій та установ, що складають інфраструктуру:

Банки, що виконують фінансові послуги;

Постачальники, що організовують постачання сировиною, матері­алами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, енергією, машинами й устаткуванням, інструментом та ін.;

Оптові й роздрібні продавці, що надають послуги щодо доведення товарів до споживача:

Спеціалізовані фірми й установи, що виконують професійні юридичні, бухгалтерські, посередницькі послуги;

Агентства з працевлаштування, що займаються підбором робочої

Сили;

Навчальні заклади, що навчають робітників і фахівців-службовців; інші агентства - рекламні, транспортні, страхові й т. п.; засоби зв'язку й передачі інформації.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення понять: "малий бізнес", "середній бізнес".

2. Обґрунтуйте доцільність вибору критеріїв визначення МСБ.

3. Яку роль відіграють та мають значення малий та середній бізнес в ринкових умовах господарювання.

4. Назвіть та поясніть функції малого бізнесу.

5. Етапи реєстрації підприємства малого або середнього бізнесу.

6. Назвіть складові інфраструктури малого бізнесу.