Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ІНШІ НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ЕНЕРГІЇ

3.3.7.1 Використання біомулу очисних споруд шахт

Біомул з очисних споруд шахт являє собою тверду насичену вуглеводнями речовину, яка за вмістом вуглецю має властивості, близькі до торфу. За калорійністю біомул, підготовлений до

газифікації, має середню теплотворну здатність 4110кДж/кг (торф кусковий повітроосушний - 4170 кДж/кг).

Шведський учений Таннер встановив, що без додаткового палива органічні речовини можуть горіти при вмісті вологи (В) не більше 50 %, золи (3) не більше 60 % і горючих речовин (Г) не менше 25 %. Ілюстративна область горіння органічної речовини без додаткового палива відображається трикутником Таннера (рисунок 3.3.6 - заштрихована частина).

0 100

Рисунок 3.3.6 - Трикутник Таннера:

З - зола; В - волога; Г - горюча речовина

Виходячи з конкретних параметрів біомулу В = 50%, 3 = 25% , Г = 25 %, можна зробити висновок, що біомул може бути сировиною для отримання генераторного газу у вигляді суміші горючих газів: азоту, оксиду вуглецю, водню, вуглекислого газу, метану. Схему конвертора біомулу подано на рисунку 3.3.7.

З

Вихід генераторного газу з 1 кг біомулу становить 1,32 м, теплотворна здатність генераторного газу - 1490 кДж/м.

Рисунок 3.3.7 - Схема конвертора біомулу:

1 - приймальний бункер; 2 - циклон; 3 - фільтр тонкої очистки й утилізатор теплоти; 4 - газовий насос; 5 - газгольдер; 6 - двигун внутрішнього згоряння;

7 - електрогенератор

3.3.7.2 Використання як палива пероксиду водню

Пероксид водню Н202 може використовуватися як однокомпонентне паливо в транспортних засобах замість бензину, дизельного пального і природного газу. Реально отримані енергетичні характеристики такого палива тільки в два рази менші суміші рідкого кисню з гасом (паливо, яке використовується у двигунах космічних апаратів). Ще одна перевага Н202 полягає в його повній екологічній

чистоті - при використанні у двигуні він розчиняється на кисень і воду з виділенням значної кількості теплоти.

Пероксид водню накопичується на багатьох фабриках і заводах як побічний продукт, тому виникає питання його нейтралізації. Пероксид водню необхідно збирати в ємності, оскільки на каталізаторах міді або інших каталізаторах він розкладається на воду і кисень при високій температурі, то може використовуватися для обертання турбін із виробленням електричної енергії.

В теперішній час більше 80 % світового виробництва пероксиду водню базується на електрохімічному методі - анодному окисненні кислих розчинів бісульфату амонію і сірчаної кислоти.

На сьогодні пероксид водню використовується для двигунів підводних човнів, як ракетне паливо, в перспективі - як паливо для автомобільного транспорту.

Ціни на пероксид водню у світі коливаються від 0,65 до 1,33 дол. США за 1 кг, в Україні вартість досягає верхньої границі.

3.3.7.3 Використання шламу вуглезбагачувальних фабрик

На вуглезбагачувальних фабриках України після першого вуглезбагачення залишається шлам, який складується до спеціальних сховищ (шламовідстійників), що займають значні земельні угіддя й негативно впливають на довкілля.

На Новокраматорському машинобудівному заводі створена установка для сушіння шламу, яка забезпечує можливість вуглезбагачувальним фабрикам відразу після першої переробки стандартної вугільної маси провести її повторне збагачення й отримати паливні брикети. Одночасно можливе використання шламу зі шламових сховищ.

3.3.7.4 Використання наведеної електрики

У Перу використовують напругу, яка індукується в захисних від блискавки тросах у мережах змінного струму. На опорах кожної високовольтної лінії електропередачі, окрім звичайних проводів для передачі електроенергії, натягнуті вище них 1-2 блискавкозахисні троси. Наведений струм у тросах достатній для живлення електроенергією невеликого села в горах. У системі живлення змонтований автоматичний перемикач, який під час удару блискавки встигає на секунди відключити споживачі живлення і заземлити трос.

3.3.7.5 Використання метаноутворювальних бактерій

Бактерії можна використовувати для підвищення рівня

ефективності нафтових промислів. При існуючих методах добування нафти значна частина її залишається в надрах землі. Якщо ввести у відпрацьовану свердловину метаноутворюючі бактерії, то вони перероблять залишки нафти в біогаз, який практично не відрізняється від природного газу. Таким чином вироблені поклади нафтових свердловин можуть отримати нове життя.

3.3.7.6 Використання води льодовиків

Проект ГЕС потужністю 1 ГВт розроблено спеціалістами Міжнародного інституту прикладного системного аналізу в Австрії [2]. Проект передбачає використання води льодовиків Гренландії, інтенсивне танення льоду може бути досягнуте зачорненням його поверхні, що збільшить поглинання сонячної радіації. Розрахунки показують, що для такої ГЕС витрати води повинні бути 50 м3/с, яку в реальних умовах можна забезпечити. При цьому небезпеки руйнування природного режиму льодового щита Гренландії не існує.