Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Історичні аспекти злиття компаній

В США компанії намагалися об‘єднати ресурси для досягнення певних цілей з початку існування держави. Активно процес здійснювався в період з 1881 по 1911 роки при створенні гігантських монополістичних трестів, які скуповували акції конкуруючих компаній в нафтових та металургійних галузях промисловості для встановлення контролю над ринкамиЗлиття і поглинання компаній протягом історії носили хвилеподібний характер. Можна відзначити п'ять найбільш виражених хвиль у розвитку:

- хвиля злиттів 1887-1904 р.;

- злиття компаній у 1916-1929 р.;

- хвиля конгломератних злиттів у 60-70-х роках нашого сторіччя;

- хвиля злиттів у 80-х роках;

- злиття в другій половині 90-х років.

Основні тенденції в хвилеподібному розвитку злиттів компаній приведені в таблиці 11.1.

Перший пік злиттів довівся на початок дев'ятнадцятого століття. Об‘єднання підприємств було викликано зміною законодавчої бази і несприятливими умовами для ведення бізнесу. Вперше з'явилися компанії, що зайняли монопольне положення. Можливість впливати на ринкові ціни, забезпечувало їм високу прибутковість і змінювало суть ринкової економіки, що базувалася на принципах вільної конкуренції.

В історичній ретроспективі цікавий сплеск злиттів компаній, зайнятих у різних видах бізнесу, тобто злиттів конгломератного типу. Бум великих диверсифікованих компаній, тобто конгломератів, довівся на 60-і роки нашого сторіччя, великі конгломерати створювалися ще в 20-і роки. Їх створення ініціювалося завданнями мілітаризації економіки, а в 60-і роки формування конгломератів відбувалося на комерційній основі.

Таблиця 11.1 Характеристика періодів розвитку злиттів і поглинань компаній

Хвиля злиття компаній

Коротка характеристика періоду злиття компаній

1887-1904 р.

Більшість злиттів здійснювалося за принципом горизонтальної інтеграції. У всіх галузях панували монополії, єдині домінуючі фірми. з'являються підприємства, які - попередники сучасних вертикально інтегрованих корпорацій. Відмітною рисою більшості злиттів з'явився кількісний характер: у 75% від загальної кількості злиттів було з принаймні по 5 фірм, у 26% з них брало участь 10 і більш компаній.

1916-1929 р.

У зв'язку з дією антимонопольного законодавства злиття компаній у галузях приводить не до панування монополії, а олігополії, тобто до домінування невеликого числа найбільших фірм. Для цієї хвилі характерні вертикальні злиття і диверсифікованість.

60-70-і роки

Характерний сплеск злиттів конгломератного типу. За оцінкою Федеральної торговельної комісії США, з 1965 по 1975 р. 80% злиттів привели до утворення конгломератів. Число чистих конгломератних злиттів зросло з 10,1% у 1948-55 р. до 45,5% у 1972-79 р. Антимонопольне законодавство обмежило горизонтальну і вертикальну інтеграцію. Кількість горизонтальних злиттів скоротилося з 39% у 1948-55 р. до 12% у 1964-71 р.

80-і роки

Скорочення питомої ваги злиттів конгломератного типу. Створення нових об'єднань супроводжувалося руйнуванням раніше створених конгломератів. Помітною стає тенденція ворожих поглинань. З огляду на пом'якшення антимонопольної політики, поширені горизонтальні злиття.

Друга половина 90-х років

Найбільш популярним типом злиття компаній є горизонтальна інтеграція. Характерне об'єднання транснаціональних корпорацій, тобто гіперконцентрація компаній. Величезний розмах одержали злиття і поглинання у фінансовій сфері.

У 70-і роки активна діяльність великих компаній по диверсифікованості продовжилася і була пов'язана із прагненням придбання активів у сферах електроніки і телекомунікацій.

В 80-і роки прибутки конгломератів стали знижуватися. Компанії, що входили в конгломерати, показували гірші результати, чим незалежні підприємства в тих же галузях, а нові поглинання приносили збитки. За розрахунками Майкла Портера, у першій половині 80-х років поглинання конгломератами компаній закінчувалися невдачею в 74% випадків. Питома вага злиттів конгломератного типу скоротилася. Створення нових корпорацій супроводжувалося руйнуванням конгломератів, що виникли 10-20 років тому. У цей період переважали поглинання конкурентів шляхом покупки їхніх акцій, у тому числі дуже помітними серед них стали ворожі поглинання. З урахуванням пом'якшення антимонопольного законодавства активізувалися горизонтальні злиття. Так, випадки горизонтальних злиттів можна знайти, наприклад, в авіації: компанія Northwest у 1986 році поглинула фірму Republic.

Злиття з утворенням конгломератів найменш популярні. Серед компаній, акції яких у даний час обертаються на Нью-Йоркській фондовій біржі, сорок компаній офіційно класифіковані як конгломерати. У їх число входять компанії, як “General Electric”, американські конгломерати “Textron Inc” і “United Technologies Corp”, британський “Hanson”, голландський “Philips Electronics”, італійський “Montedison. Конгломерати переорієнтували діяльність на ті сегменти, у яких вони є лідерами. В даний час вони здобувають компанії в ключових сферах бізнес.

В дев'яності роки поглинань стало прагнення забезпечити стабільність в умовах мінливих ринків. На Заході в результаті твердої конкуренції і невизначеності зовнішнього середовища став популярним горизонтальний тип злиття. Так, у сталеливарній промисловості, унаслідок надлишку речення відбулося скорочення кількості підприємств галузі. Те ж саме можна сказати і про компанії, що надає послуги по доступу в Інтернет. У цій галузі невизначеність ситуації привела до злиття фірм America Online і CompuServe. У 1997–98 роках бум злиттів охопив фінансові інститути.

З погляду експертів, причини сплеску злиттів у 1998 році пов'язані з загальними процесами глобалізації в економіці, очікуваним створенням європейського економічного і валютного союзу. Існують специфічні фактори в кожній області бізнесу. Наприклад, на ріст числа злиттів компаній, що спеціалізуються на фінансовій діяльності, вплинув ріст попиту на послуги фірм, а також зближення різних секторів ринку, банківського і страхового.

Становлять інтерес злиття і поглинання, що відбуваються в автомобілебудівній промисловості. За прогнозами фахівців, у найближчі десять років з 18 найбільших автомобільних компаній можуть залишитися тільки десять. Не встигли охолонути пристрасті в зв'язку з продажем британської автомобільної фірми “Rolls-Royce Motor Cars”, як відбулася знаменна подія: німецька компанія “Daimler-Benz” об'єдналася з американською компанією “Chrysler Corp” з утворенням нової корпорації. Головна мета об'єднання - економія на масштабі, використання готової збутової мережі в сфері діяльності партнера і ліквідація подвійних зусиль. Крім того, “Chrysler Corp” припускає почати виробництво спортивних універсалів “Мерседес-Бенц” на заводі в австрійському місті Грац. Нерівнозначні умови, що склалися на ринках США і Європи, різні прогнозовані темпи зростання прибутку партнерів обумовили і нерівнозначні умови угоди по злиттю компаній.

Злиття і поглинання були характерні для автомобільної промисловості протягом всього останнього сторіччя.