Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Кар’єра у бізнесі

Ключові слова і поняття: кар ’єра у бізнесі; професійна, посадова, внутрішньдорганізаційна, майнова кар ’єра; потенційна і реальна кар ’єра; фактори кар ’єрного процесу; етапи кар ’єри; типи особистості; типові мо­делі кар ’єри; планування кар ’єри; автократичний, демократичний, лібе­ральний стиль керівництва у бізнесі; кар ’єра підприємця

24 А. М. Вииоградська т/г і