Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (КРУ)

КРУ НЕ МАЄ ПРАВА ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ПЕРЕВІРЯТИ НЕБЮДЖЕТНИКІВ!

Контрольно-ревізійна служба України здійснює свою діяльність, відповідно до Закону України від 26.01.93 р. №2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Головному контрольно-ревізійному управлінню України (КРУ) в областях та контрольно-ревізійним підрозділам в містах і районах надано право проводити ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів.

Ревізія або перевірка за дорученням правоохоронних органів може проводитися в будь-який час.

Таким чином, Суб'єктам підприємницької діяльності не­державної форми власності необхідно брати до уваги, що органи КРУ не мають права проводити ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств недержавної форми власності, за винятком випадків, коли такі підприємства отримують кошти з бюджету, та коли такі ревізії або перевірки проводяться за дорученням правоохоронних та податкових органів.