Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Малий бізнес і державні закупівлі

Основним завданням системи організації державних закупівель є економія державних фінансів та підвищення ефективності їх ви­трачання. Тому в усьому світі особливу увагу приділяють прозорості, рівності та ефективності при здійсненні процедур державних закупівель. Оскільки обсяг державних закупівель в Україні є знач­ним - близько третини Державного бюджету (через який в Україні, з урахуванням бюджету Пенсійного фонду, перерозподіляється майже 50% ВВП країни), це становить істотний ресурс розвитку внутрішнього ринку і національного бізнесу.

Практичне виконання процедур державних закупівель в Україні характеризується низкою проблем, більшість з яких стосують­ся правозастосування норм відповідного закону. До них можна віднести такі: значна частка процедур закупівлі в одного учасника (характеризується відсутністю конкуренції) і, відповідно, висока корупційність закупівель.

В Україні малий бізнес практично не бере участі в тендерах на закупівлю державою товарів, робіт і послуг. Таким чином, механізм державних закупівель не використовується як інструмент державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, порушується принцип права рівної участі всіх суб’єктів підприємницької діяльності у тен­дерах. Основні причини того, що малий бізнес майже не бере участі в системі державних закупівель, є такі:

1) висока корумпованість системи державних закупівель;

2) відсутність належного рівня прозорості процесу державних закупівель.

Додатковою причиною є законодавчо встановлений відносно високий (для малого бізнесу) бар’єр через вимогу надати гарантії фінансового забезпечення для участі в тендері. Проте питома вага корупції в недопущенні малого бізнесу на конкурентних засадах до державних закупівель є на сьогодні визначальною. Тому більш 12 ефективним, ніж визначення відсотків обсягу державних закупівель, що мають бути здійснені малим бізнесом, вбачається забезпечення прозорості процедур державних закупівель і вільного отримання інформації. Цей напрям забезпечує підвищення конкурентності у процедурах державних закупівель і вбачається вкрай важливим чинником для участі малого бізнесу в держзакупівлях.

Шляхи вирішення проблеми: забезпечення конкурентності та прозорості у здійсненні державних закупівель, а також реальних механізмів громадського контролю за їх здійсненням.