Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

«Менеджмент малого бізнесу»

Метою курсу є опанування студентами теоретичних основ підприємницької діяльності в умовах перехідного періоду, придбання навичок та прийомів управління суб‘єктами малого бізнесу.

Завдання курсу – вивчення характеру та особливостей прояву економічних законів в процесі здійснення підприємницької діяльності, шляхів вирішення підприємницьких завдань, оволодіння економічним механізмом виживання підприємства в умовах сучасної економіки України.

Предметом вивчення курсу є економічні відносини, що виникають між суб‘єктами господарювання в процесі виробництва, обміну та розподілу матеріальних благ. Пошук сприятливих способів організації справи з метою отримання найбільшого прибутку в умовах ризику. Предметом вивчення курсу є суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, обміну та споживання матеріальних благ, які є продуктом діяльності малого бізнесу, процес економічного пошуку альтернативних можливостей виробництва за допомогою принципів і методів підприємництва з метою отримання прибутків в умовах ризику.

Курс необхідно розглядати в контексті суміжних дисциплін – економіки підприємства, економічної теорії, цивільного і господарського права