Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методи пошуку підприємницької ідеї

Особливістю підприємницької діяльності є постійний пошук ідеї бізнесу. Джерела підприємницької ідеї виходять від досліджень інтересів споживачів, домогосподарств, фірм, уряду.

Споживач є вихідним пунктом формування ідеї виготовлення нового продукту, надання послуг. Дослідження потреб споживача приводить до ініціювання ідеї бізнесу.

Детальний аналіз діяльності підприємств дає змогу знайти можливості для вдосконалення продукції шляхом вивчення переваг та недоліків бізнес-процесів.

Ефективним джерелом ідей є власні результати досліджень і розробок.

Оцінка нової ідеї проводиться за дослідження комплексу питань:

- рівень конкуренції на ринку відповідних товарів і послуг;

- потреби споживачів, майбутній попит на продукцію;

- виробничі можливості фірми;

- можливості залучення фінансових коштів;

- управлінські та професіональні здібності керівників.

Науково – обгрунтовані методи пошуку підприємницької ідеї:

Індивідуальні методи творчого пошуку:

Метод аналогії – передбачає використання подібних фактів до відомого рішення.

Метод інверсії – спецефічний метод, що передбачає пошук ідей від протилежного.

Метод ідеалізації – ініціювання уявлення про ідеальне вирішення проблеми.

Колективні методи пошуку підприємницької ідеї:

Метод мозкового штурму – творча співпраця групи спеціалістів для вирішення проблеми за допомогою проведення дискусії з конкретного кола питань, при цьому забороняється критика, негативні коментарі щодо виступів опонентів, підтримка нових ідей.

Метод конференції ідей – допускає критику у формі реплік або коментаря.

Метод колективного блокнота – поєднує індивідуальне обгрунтування ідеї з колективною оцінкою. Кожний учасник отримує блокнот, в якому викладена суть вирішувальної проблеми. Протягом часу, звичайно місяць, кожний учасник обговорення записує власні ідеї щодо вирішення проблеми. Блокноти отримує керівник проекту. Після узагальнення інформації організовується творча дискусія і приймається рішення щодо нової підприємцької ідеї.

Методи активізації пошуку:

Метод контрольних запитань – ініціювання вирішення обговорюваної проблеми з допомогою питань, сгупованих у блоки.

Метод фокальних об‘єктів – перенесення ознак випадково вибраних об‘єктів на об‘єкт, що потребує вдосконалення, тобто фокальний об‘єкт.

Метод морфологічного аналізу – використання комбінаторики, тобто дослідження всіх можливих варіантів, виходячи з закономірностей будови (морфології) об‘єкта, що підлягає вивченню і аналізу. Шляхом комбінування варіантів отримується низка рішень.

Обгрунтування цілей підприємництва

При створенні підприємства визначаються конкретні цілі діяльності суб‘єкта бізнесу, тобто кінцевий стан господарювання, якого фірма сподівається досягти на певний момент у майбутньому.

Формування цілей підприємництва передбачає виробництво визначеної кількості групи товарів, задоволення виявлених в регіоні потреб у сукупності товарів, робіт, послуг, обслуговування категорії клієнтів.

Підприємці ставлять короткотермінові та довгострокові цілі, планується тактика і стратегія становлення, функціонування і розвитку справи.

Тактика підприємця полягає щоб на початковому етапі діяльності накопичити початкову суму власного капіталу, яка буде використана для подальшого розвитку.

Цілі, які обираються, повинні бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках, точно вимірюватись:

- прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, відношення прибутку до обсягу продажу);

- продуктивність або ефективність (виробіток на одного працівника, витрати на виробництво одиниці продукції);

- продукція (зміна номенклатури і асортименту, впровадження нових видів продукції);

- виробничі потужності ( поточна величина, можлива динаміка у майбутньому);

- персонал (підвищення рівня кваліфікації, зниження плинності, поліпшення умов праці);

- ринок (обсяг продажу, частка на ринку).

Нагромаджений відчизняний і світовий досвід господарювання свідчить про те, що підприємець при входженні до сфери бізнесу має подолати визначені кроки, направлені на формування ефективного бізнесу:

- пошук господарсько-ринкової ніші на відчизняному і світовому ринку;

- вибір форми підприємницької;

- розробка стратегій і тактики бізнесу, виходячи з ситуації на ринку;

- придбання засобів реалізації проекту– техніки, предметів праці, найом працівників;

- встановлення ринкової ціни на продукований виріб;

- започаткування виробництва, визначення каналів збуту власної продукції.