Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ ВИТРАТ НА БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

Метод розрахунку обсягу витрат на маркетинг

Статті витрат та приклади розрахунку бюджету маркетингу

Метод від наявних засобів

Витрати на розподіл — 50 000 грн Витрати на тестування продуктів і послуг — 40 000 грн Витрати на маркетингові дослідження — 8 000 грн Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 12 000 грн Розрахунковий бюджет — 110 000 грн

Метод відсотку від приросту продажів

Збільшення обсягу продажів на 10 % Бюджет минулого року — 30 000 грн Розрахунковий бюджет — 33 000 грн

Метод

Конкурентного

Паритету

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 % Бюджет минулого року 50 000 грн Розрахунковий бюджет — 51 000 грн

Метод відсотку від продажів

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн про­дажів

Прогноз продажів — 1 000 000 грн Розрахунковий бюджет — 200 000 грн

Метод відповідності цілям

Ціль № 1 — збільшення збуту продукту А на 5 %

Ціль № 2 — впровадження продукту В на ринок і до­сягнення 15 % частки ринку

Ціль № 3 — підвищення рівня позитивного став­лення споживачів до комерційного банку з 60 % до 75 %

Калькуляція витрат:

У) поточні витрати на збут — 35 000 грн 2) поточна частка ринку продукту В — 10%. її забез­печують витрати на впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн У)поточний рівень позитивного відношення спожива­чів до комерційного банку — 60 %. його забезпечу­ють витрати на формування іміджу банку в розмі­рі 50 000 грн Розрахунковий бюджет — 220 250 грн