Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Методика стратегічної оцінки підприємства (СОП)

Для підприємств середнього і малого бізнесу стратегічне управління є такою ж необхідністю, як і для великих компаній. У конкурентному середовищі неможливо обійтися без наукових методів аналізу стратегічної позиції і перспектив розвитку, оскільки зростання від невеликої фірми до стабільної великої компанії може відбуватися лише за умови мобілізації усіх ресурсів і формування виключних конкурентних переваг.

Невеликі фірми звичайно починають свою діяльність як вузькоспеціалізовані підприємства, які досить часто виробляють лише один продукт. У них ще немає ні потреби, ні фінансових можливостей застосовувати потужні і дорогі інструменти стратегічного аналізу на кшталт матричних моделей BCG, GE/ McKinsey чи Shell/DPM.

Середні і малі підприємства набагато мобільніші і гнучкіші, ніж великі фірми; вони швидше реанімуються після негативних наслідків впливу зовнішнього середовища і не потребують побудови складного механізму стратегічного управління.

Серед найпростіших інструментів стратегічного планування та аналізу, які найкраще адаптовані для потреб підприємств середнього та малого бізнесу, відзначимо методику стратегічної оцінки підприємства (СОП) і метод SPA СЕ.

Згідно методики СОП виділяється чотири розділи аналізу і 16 показників, які повинні оцінюватися експертним шляхом:

Загальна оцінка підприємства:

1) структура підприємства;

2) корпоративна культура;

3) стиль керівництва (вищий рівень управління підприємством);

4) стиль керівництва (середній і низовий рівні управління підприємством)

% Ресурси:

5) филансові ресурси;

6) комунікації;

7) технології;

8) персонал

Знання:

9) знання фінансів;

10) знання клієнтів;

11) знання конкурентів;

12) знання галузі та особливостей бізнесу

^ Використання ресурсів і знань для досягнення стратегічних цілей:

15) фінансова стратегія;

14) маркетингова стратегія;

15) виробнича стратегії;

16) впровадження планів.

Показники оцінюються за 5-ти чи 10-ти бальною шкалою, після чого визначаються середні оцінки за кожним розділом і середня оцінка в цілому по підприємству.

Для того, щоб оцінити кожен з 16-ти показників, визначається певній перелік питань. Наприклад, для оцінки показника “Структура підприємства” можна використати такий перелік:

1. Чи відповідає структура підприємства його бізнесу?

2. Чи визначені посадові обов ’язки і відповідальність?

3. Чи визначено порядок підзвітності на фірмі?

4. Чи підтримує структура фірми зміни та інновації?

5. Чи відсутній на фірмі зайвий бюрократизм?

Якщо обрано п’ятибальну шкалу, кожне питання оцінюється: «так» - 5 балів, «в основному» - 4 бали, «частково» - 3 бали, «погано» - 2 бали, «ні» -1 бал.

Підрахувавши середнє арифметичне значень оцінок за кожним питанням, отримуємо оцінку показника “Структура підприємства”. Для оцінки інших показників потрібно виконати аналогічні дії, підібравши відповідні переліки питань і визначивши їхню “вагу“ у балах.

Отримані результати трактуються таким чином:

> якщо середні оцінки за розділами є низькими, це вимагає перегляду існуючої стратегії і розробки нової, більш ефективної, стратегії;

> якщо середні оцінки за розділами знаходяться близько одна від одної, це свідчить про збалансованість різних напрямів управління підприємством;

>якщо середні оцінки за розділами є високими, можна сподіватися, що потенціал підприємства буде реалізовано повністю;

>якщо існують іначні розриви між середніми оцінками за різними розділами, це свідчить про наявність стратегічних загроз/можливостей (залежно від того, якою є динаміка зміни оцінок протягом останніх років або кварталів).

Таблиця 10.1. Результати стратегічної оцінки фірми “Меркатус”

Оцінки, балів (1 ... 5)

Показники

Звітний

Рік

Минулий

Рік

Відхилен­ня (+, -)

Загальна оцінка підприємства

3,0

2,5

+ 0,5

Структура підприємства

4,0

4,0

-

Корпоративна культура

2,0

1,5

+ 0,5

Стиль керівництва (вищий рівень управління підприємством)

3,5

2,5

+ 1,0

Стиль керівництва (середній і низовий рівні управління підприємством)

2,5

2,0

+ 0,5

Ресурси

3,25

4,0

-0,75

Финансові ресурси

2,5

4,0

- 1,5

Комунікації

3,0

4,5

- 1,5

Технології

4,0

3,5

+ 0,5

Персонал

3,5

4,0

- 0,5

Знання

3,5

3,75

-0,25

Знання фінансів

2,5

3,0

- 0,5

Знання клієнтів

3.5

3,0

+ 0,5

Знання конкурентів

Знання гапузі та особливостей бізнесу

3.0

5.0

4.5

4.5

: 1А

+ 0,5

Використання ресурсів і знань для досяг­нення стратегічних цілей

3,25

1,75

+ 1,25

Фінансова стратегія

2,5

1,5

+ 1.0

Маркетингова стратегія

3,0

2,0

+ 1,0

Комерційна стратегія

4,0

2,5

+ 1,5

Впровадження планів

3,5

1,0

+ 2,5

Стратегічна оцінка підприємства

3,25

3,0

+ 0,^1;

Процедуру СОП доцільно проводити регулярно (щорічно чи щоквартально), звертаючи увагу на проблемні розділи і показники.

Розглянемо приклад. Для фірми “Меркатус”, середнього за розмірами торговельного підприємства, використання складних моделей стратегічної о аналізу виявилося недоступним. Тому керівництво фірми створило робочу групу на чолі зі спеціально запрошеним зовнішнім консультантом, завданням якої було проведення процедури СОП. Процедура СОП через рік була проведена знову. Результати порівняльної оцінки показників ефективності управління фірмою “Меркатус” за два роки наведено у табл. 10.1.

Як бачимо, у звітному році середня оцінка підприємства порівняно з попереднім роком зросла з 3,0 до 3,25 балів. Звичайно, приріст показника ефективності діяльності фірми “Меркатус” не дуже значний, але є інший позитивний фактор: середні оцінки за розділами вирівнялися, що свідчить про збалансованість управління підприємством і правильність (в цілому) вибору стратегії розвитку. Фірма почала значно краще використовувати ресурси і знання для досягнення поставлених цілей, поліпшилася загальна оцінка підприємства. Разом з тим, за розділами “Ресурси” і “Знання” спостерігається погіршення ситуації. Тому саме на ці папрями потрібно звернути увагу при перегляді стратегічних цілей на наступний рік.

У звіті робочої групи, адресованому керівництву фірми, потрібно вказати як загальні висновки за підсумками проведення процедури СОП, так і конкретні рекомендації щодо удосконалення стратегії підприємства і шляхів досягнення успіху у майбутньому.

Отже, виконання процедури СОП дозволяє без значних витрат проводити аналіз ефективності управління і правильності обраної стратегії. Для невеликих підприємств ця методика є однією з найкращих.

Ще одним зручним і доступним інструментом стратегічного аналізу на середніх і малих підприємствах є метод SPACE, який ми розгляемо далі.