Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Механізм державної реєстрації малого підприємства

Право на здійснення підприємницької діяльності підприємство набуває після акту державної реєстрації: в іншому разі діяльність є незаконною. Існують порядок і умови реєстрації нового підприємства – Механізм державної реєстрації.

Процедура державної реєстрації виходить з принципів: орган реєстрації не виконує наглядових функцій по контролю за діяльністю підприємств і не несе відповідальності за неправдиві дані про місцезнаходження підприємства.

В Україні протягом останніх років діє типова схема реєстрації новоствореного підприємства, подана у таблиці 2.1

З метою реєстрації новоствореного підприємства подають документи:

- рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності двох або більшої кількості власників договір про заснування);

- статут підприємства;

- письмове підтвердження юридичної адреси суб‘єкта підприємництва;

- реєстраційна картка (роль заяви засновника про реєстрацію підприємства);

- квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства.

Орган державної реєстраці при видачі свідоцтва про реєстрацію не має права вимагати від підприємця документів зверх передбаченого законом переліку. Сума сплати встановлюється Кабінетом міністрів залежно від обраної організаційної форми та виду підприємницької діяльності. Місцева рада народних депутатів має право встановлювати пільгову плату за державну реєстрацію. Для реєстрації подають оригінали документів.

Засновницькі документи не повинні містити положень, що суперечать чинному законодавству. Повинні складатися державною чи іншою мовою відповідно до ст.11 Закону України “Про мови в Україні”, підписуються заявником, прошиваються та пронумеровуються.

Державна реєстрація СПД здійснюється (при наявності всіх документів) за заявочним принципом не більше 5-ти робочих днів. Номер свідоцтва про державну реєстрацію має відповідати ідентифікаційному кодові, за яким СПД включений до державного реєстру звітних статистичних одиниць. Орган державної реєстрації зобов‘язаний у 10-тиденний термін з дня реєстрації подати по одному примірнику реєстраційної картки до відповідної державної податкової інспекції та до органу статистики.

Філії (відділення), представництва, створені СПД не потребують державної реєстрації.

Внесення змін (доповнень) до засновницьких документів оформляють додатками або викладають в новій редакції з додержанням вимог. При зміні місцезнаходження (місця проживання) СПД у 7-деннний термін з дня виникнення зміни зобов‘язані:

- у письмовій формі повідомити орган державної реєстрації про нове місцезнаходження (невиконання цієї вимоги в зазначений термін є підставою для звенення органу ДР до арбітражного суду з позовом);

- внести відповідні зміни до своєї реєстраційної картки;

- подати свідоцтво для внесення відповідних змін.

Скасування державної реєстрації здійснюється за особистою заявою, а також на підставі рішення суду в таких випадках:

- визнання недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству, засновницьких документів;

- неповідомлення про зміну місцезнаходження суб‘єкта підприємницької діяльності.

Механізм державної реєстрації підприємства представлено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Типова схема реєстрації новоствореного підприємства в Україні

№ п/п

Назва послідовних дій

Короткий зміст дії

Підсумковий документ

1

2

3

4

0

Рішення про створення нового підприємства

Вибір видів підприємницької діяльності. Пошук партнерів. Підготовка бізнес-планів.

Бізнес-план

1

Збори засновників

Вибір організаційно-правової форми підприємства, вибори або призначення керівника новоствореного підприємства.

Витяг з протоколу зборів

2

Підготовка документів про заснування

Підготовка проектів статуту або договорів про заснування

Статут підприєства, договір про заснування

3

Підготовча організаційна робота

Звернення у реєстраційний відділ органу місцевої влади, отримання додаткової інформації та бланків документів

Довідкова інформації та бланки документів

4

Підготовка додаткових документів (за необхідністю)

Документи прореєстрацію юридичних осіб засновників, договір про оренду

Необхідні додаткові документи

5

Послуги нотаріальної контори

Нотаріальне засвідчення підписів керівників фірми, копій реєстраційних посвідчень засновників та договору оренди. Сплата державного мита.

Нотаріальне засвідчення документів. Квитанція про сплату державного мита.

6

Звернення до банку (за необхідністю)

Формування 30% статутного фонду ТОВ н тимчасовому розрахунковому рахунку.

Довідка банківської установи

7

Звернення до державного органу реєстрації

Подання необхідних документів, включаючи додаткові та квитанцію про сплату реєстраційного збору

Прийняття рішення про реєстрацію

8

Здійснення процесу реєстрації у державному органі

Виписка і видача свідоцтва про реєстрацію. Направлення реєстраційних карток до органу статистики та податкової інспекції.

Свідоцтво про реєстрацію підприємства

9

Дії податкової інспекції

Вимога додаткових відомостей про керівників. Здійснення відмітки про реєстрацію. Занесення до державного реєстру юридичних осіб.

Відмітка про реєстрацію у податковій інспекції

10

Дії органу статистики

Занесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій. Встановлення ідентифікаційного коду і кодів класифікаційних ознак.

Ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак у свідоцтві про реєстрацію

11

Дії банківської установи

Прийняття необхідних документів. Відкриття поточного рахунку. Оформлення перепусток.

Відкритий р/рах. Перепустки службовим особам

12

Реєстрація підприємства у спеціальних фондах

Здійснення відмітки про реєстрацію у Пенсійному фонді, фонді страхування від безробіття, ФСНВ

Відмітка ПФ та ін фондів.

13

Звернення до місцевого відділу внутрішніх справ

Прийняття необхідних документів і видача дозволу на виготовлення печатки і штампів.

Дозвіл на виготовлення печатки і штампів

14

Звернення до штемпельно-гравірувальної майстерні

Виготовлення печатки і штампів для заснованого підприємства

Печатка і штампи

15

Ліцензування видів підприємницької діяльності

Видача дозволу (ліцензії) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності

Ліцензія

Коментарі:

  1. Слава ┼ Штепа 21.01.2015 14:24

    Вдячний вам всією душею)