Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

МГД-генератор

У МГД-генераторі відбувається пряме перетворення механічної енергії середовища, що рухається, в електричну енергію. Рух таких середовищ описується магнітною гідродинамікою, що й дало найменування пристрою.

Принцип роботи МГД-генератора заснований на явищі електромагнітної індукції, тобто на виникненні струму у провіднику, що перетинає силові лінії магнітного поля. Але, на відміну від машинних генераторів, у МГД - генераторі провідником є саме робоче тіло, у якому при русі перпендикулярно магнітному полю виникають протилежно спрямовані потоки носіїв зарядів протилежних знаків.

Найпростіша схема установки із МГД-генератором: 1 - обмотка

електромагніта; 2 - камера згоряння; 3 - присадка; 4 - повітря; 5 - паливо; 6 -

МГД генератор складається з каналу, по якому рухається робоче тіло (зазвичай плазма), електромагнітної системи для створення магнітного поля й пристроїв для відводу електроенергії (електродів) із включеним навантаженням.

МГД-генератор

сопло; 7 - електроди з послідовно включеним навантаженням; 8 - вихід продуктів згоряння.

За способом відведення електроенергії бувають Кондукціонні. У робочому тілі, що протікає через поперечне магнітне поле, виникає електричний струм, що через знімні електроди, вмонтовані в бічні стінки каналу, замикається на зовнішнє коло. Залежно від зміни магнітного поля або швидкості руху робочого тіла такий МГД-генератор може генерувати постійний або пульсуючий струм.

Індукційні. В індукційних МГД-генераторах електроди відсутні. Такі установки генерують тільки змінний струм і вимагають створення уздовж каналу магнітного поля, що біжить.

Потужність МГД-генератора пропорційна провідності робочого тіла, квадрату його швидкості й квадрату напруженості магнітного поля.

Основна перевага МГД-генератора - відсутність у ньому вузлів, що рухаються, або деталей, що безпосередньо беруть участь у перетворенні теплової енергії в електричну.

Незважаючи на привабливі перспективи й бурхливий розвиток досліджень в області МГД-генераторів у 1970-і роки пристрої на їхній основі так і не знайшли широкого промислового застосування аж до теперішнього часу.