Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

книга малого бізнесу України

«Зелена книга малого бізнесу України 2012»

Аналізує декілька ключових напрямів, які визначено як важливі у формуванні ефективної державної політики сприяння розвитку малого підприємництва.

Ми намагались показати, що кожне рішення містить у собі певні ризики, характеризується сильними і слабки­ми сторонами.

Не всі напрями та пропозиції однозначно корисні для малого бізнесу, і є рішення, які з високою вірогідністю можуть завдати йому шкоди. Тому ми в черговий раз до­ходимо висновку, що лише всебічний розгляд проектів рішень, широке обговорення цих проектів, і навіть їх ідей, є запорукою об’єктивних рішень.

З огляду на це, не можна не згадати інструмент аналізу політики, який забезпечує огляд проблеми та пропоно­ваних рішень з різних позицій і основні положення яко­го закріплено в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Водночас змушені констатувати, що впровадження по­ложень цього Закону в повсякденній практиці органів державної влади залишається вкрай незадовільним.

Відкриті консультації органів державної влади з підпри­ємницьким середовищем і сектором малого бізнесу є тією основою, на якій можливе вдосконалення державної політики регулювання малого підприємництва.

І насамкінець: малий бізнес відповідальний за якість і наповнення публічних консультацій тією ж мірою, що й державна влада.

[1] SME financing in the global financial crisis - Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD - Http://www. oecd. org/document/17/0,3343,en_2649_34197_41662161_1_1_1_1,-00.html

[2] Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755-ІУ. - Офіційний вісник України від 04.07.2003 - 2003 р., № 25, стор. 12, стаття 1172, код акта 25419/2003

[3] Офіційний веб-портал ФПУ. [Електронний ресурс] / Режим доступу: Http://www. fpsu. org. ua/index.

Php? option=com_content&view=article&id=1843%3A-26-2010-&catid=72%3A2009-08-01-16-00-

07&^ет^=37&Іапд=ик

[4] Ст.8 Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування №3609-У! від 07.07.2011. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №2-3, ст.11

[5] Http://www. ifc. org/ifcext/fias. nsf/content/brg_bibliography_toolsimproveexistingreg_scm

[6] Http://www. verwaltungskostensenken. at/english/lessadministrativeb_95/baselinemeasurement/_start. htm

[7] Http://www. amvab. dk/sw197.asp

[8] Http://info. worldbank. org/governance/wgi/index. asp

[9] Див. напр. Gianella, C. and W. Tompson (2007), ‘Too little Destruction too little Creation: A Schumpeterian Diagnosis of Barriers to Sustained Growth in Ukraine”, OECD Economics Department Working Papers, No.

574, OECD Publishing. Http://dx. doi. org/10.1787/111542115845

[10] Система доброчесних державних закупівель в Україні. Місія (не)можлива?! - Http://newcitizen. org. ua/

[11] Ігор Бураковський Державні закупівлі: оптимальні системи її вдосконалення - Http://www. ier. com. ua/ files/publications/Experts_comments/2007/exp_burakovsky_30082007_ukr. pdf

[12] Николас Райнеке, Кристиан Хастед Оптимизация закупок в государственном секторе / Вестник McKinsey. Номер 23 (2011) - [Електронний ресурс] . - Режим доступу: Http://www. mckinsey. com/ russianquarterly/articles/issue23/10_0211.aspx

[13] не зустрічаються в інших країнах

[14] Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-УІ / Офіційний вісник України від 09.07.2010 - 2010 р., № 49, стор. 169, стаття 1603, код акта 51759/2010

[15] Звіт Рахункової палати України за 2010 рік / Київ, Рахункова палата України, 2011. - 208 с. [Електрон­ний ресурс] . - Режим доступу: Http://www. ac-rada. gov. ua/img/files/zvit_2010.pdf

[16] Хмара О. Прозорість української влади: закон про державні закупівлі як ключовий елемент - http:// openukraine. org/doc/khmara_paper_public_procurementfinal. pdf