Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Нейтральні точки

Невеликі ділянки небесного зводу, у напрямку яких розсіяне сонячне світло неполяризоване. В ідеальній релеєвській атмосфері таких точок було б дві: співпадаюча із сонячним диском і діаметрально йому протилежна (антисолярна). Внаслідок багаторазового розсіювання й розсіювання на великих частинках у реальній атмосфері виявляється три Н. Т. у вертикальній площині, що проходить через зеніт, спостерігача й Сонце. Це: Точка Араго, названа на честь відкривача, це точка, що на 15°-20° вище анти солярної точки. Але вона розташована вище в туманному повітрі. Тому, по діапазону її зміни визначають ступінь мутності атмосфери.

• Точка Бабіне, відкрита Бабіньє в 1840, розташована на 15°-20° градусів вище Сонця, але її важко спостерігати через близькість сонячного світла.

• Точка Брюстера, відкрита Брюстером в 1840, розташована на 15°-20° нижче Сонця, але її важко спостерігати через близькість сонячного світла.

У міру наближення Сонця до обрію відстань точки Араго від антисолярної точки поступово зменшується, а відстані точок Бабіне й Брюстера від Сонця поступово збільшуються. При знаходженні Сонця в зеніті точки Бабіне й Брюстера зливаються з ним. Зі зростанням мутності повітря відстані Н. Т. від сонця або від антисолярної точки ростуть.

Випромінювання на поверхні Землі

Щільність потоку й спектр сонячного випромінювання на поверхні Землі залежить від висоти Сонця над обрієм, від висоти місцевості над рівнем моря, від стану атмосфери й оптичних властивостей самої поверхні.

Висота Сонця над обрієм визначає довжину шляху променів в атмосфері, для визначення якої уведена спеціальна величина, називана оптичною масою атмосфери m. Одиничній атмосферній масі відповідає шлях, пройдений сонячними променями при вертикальному падінні до рівня

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

моря. Для плоскопаралельної моделі атмосфери оптична маса на рівні моря практично дорівнює косекансу висоти Сонця. Для реальної атмосфери це співвідношення гарне виконується, починаючи від кута 10°.

Атмосферним масам (на рівні моря) 1; 1,5; 2; 3; 5 відповідають наступні значення висоти Сонця: 90°, 41°49’, 30°, 19°27’; і 11°32’. Атмосферна, або повітряна маса залежить також від висоти місцевості над рівнем моря: зі збільшенням висоти значення атмосферної маси знижується пропорційно тиску повітря. На верхній межі атмосфери маса дорівнює нулю, що звичайно позначається як умови АМ0, у тієї година як наземним вимірам відповідають умови AM1, AM1,5 і т. д.

Повітряна маса приймається рівній одиниці на Землі на рівні моря при ясному безхмарному небі, коли Сонце перебуває в зеніті, і промені його попадають перпендикулярно на поверхню вимірюваних елементів (атмосферний тиск у цьому випадку р0= 1,013 • 105 Па).

Повітряна маса в будь-якій точці земної поверхні може бути визначена за рівнянням

m = p/(p0 sin0) = p • cosec0/p0 де p - тиск повітря в даній точці поверхні Землі; 0 - кут, що визначає висоту Сонця над лінією обрію.

Склад атмосфери істотно впливає на параметри наземного сонячного випромінювання. Проходячи крізь атмосферу, космічне сонячне випромінювання перетерплює поглинання й розсіювання. Поглинання зумовлене складовими атмосфери: водяною парою, озоном, киснемо, вуглекислим газом і ін. В основному поглинання визначається водяною парою й озоном. Розсіювання відбувається на молекулах газів (релеєвське розсіювання) і аерозолях. Аерозольне розсіювання залежить від кількості й розміру часток пилку, зважених в атмосфері.

А. , мкм

0.7 0.6 0,5 0Л

Нейтральні точки

О

г

hv7 эВ

Спектральний розподіл потоку фотонів сонячного випромінювання: 1- позаатмосферне випромінювання (АМО); 2 - наземне стандартизоване випромінювання (АМ1,5); 3 - спектр випромінювання абсолютно чорного тіла при TC = 5800 К. На вставці заштрихована частка корисно використовуваних фотонів.

Коефіцієнти пропускання сонячного випромінювання атмосферою з урахуванням релеєвского розсіювання визначаються виразами:

Розсіювання на молекулах компонентів повітря

0,00389АТ 4^m

V

Po )

Нейтральні точки

тdl = exp - 0,0353^ 0

V

Розсіювання водяною парою

т h

0,0075Х ——т

hw0

Нейтральні точки

наведена концентрація пилку, hw - товщина кулі осадженої води (кількість водяної парі, що міститься в стовпі повітря над спостерігачем); hw0 = 20 мм приведень куля осадженої парі води в атмосфері.

Розсіювання частками пилку