Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Нові аспекти забруднення атмосфери

Значною небезпекою для всього живого є нові забруднення: оксиди металів, золи, сажі, кислоутворюючі оксиди сірки, азоту тощо, що не беруть участь у природному кругообігу. Оксиди металів, а також частинки золи, сажі і пилу малих й ультрамалих розмірів при взаємодії з продуктами гідролізу оксидів азоту, сірки і з домішками вуглеводнів в атмосфері утворюють нові, невідомі природі стійкі аерозольні оболонки над великими регіонами планети, що не пропускають ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання до поверхні Землі. Утворення аерозольних оболонок спричиняють і вулканогенні частинки, які масово утворюються при виверженні вулканів. Поглинання аерозолів хмарами підсилює ефект відбивання ними сонячних променів. У результаті можуть виникнути регіональні варіанти “зими” через “аерозольне похолодання’ ’ [4]. Таким чином, існує хитка границя між позитивною приземною температурою, яка забезпечує життя на Землі, і від’ємною температурою, яка може стати причиною зледеніння планети.

Крім того, безперервно збільшуючись, аерозолі, пилоподібні частинки і сажі здатні накопичуватися в атмосфері і переноситися на великі відстані, агрегатуватися, випадати на гірські й полярні льоди, пришвидшуючи їх танення. Це може призвести в майбутньому до затоплення частини земної поверхні водами морів та океанів.

Висновки щодо тенденції нашої планети до зледеніння підтверджуються дослідженнями вчених різних країн світу. Науковці доводять, що чутливі зміни клімату на Землі відбуваються у вигляді довгоперіодних 30-40-тисячолітніх циклів, і на нашій планеті слід очікувати неминучого похолодання, яке через 15 - 20 тис. років призведе до чергової епохи зледеніння.

Можна допустити, що “аерозольне похолодання” буде компенсуватися парниковим ефектом, але ця рівновага є дуже хиткою, і перевага одного з двох компонентів може мати для Землі непередбачені наслідки.