Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка очікуваних змін з боку підприємницького середовища

У серпні-вересні 2011 року Інститутом власності і свободи під час підготовки чернетки «Зеленої книги малого бізнесу України» було здійснено анкетування представників бізнес-асоціацій малого і се­реднього підприємництва з метою оцінити основні проблеми, що стоять на заваді розвитку малого підприємництва в України, та виз­начити альтернативи щодо їх можливого вирішення. Всього було отримано і опрацьовано 104 анкети.

Серед напрямів, що отримали позитивну підтримку понад 50% відповідей:

- суттєве скорочення кількості державних регуляцій

- належне виконання органами влади законів

- належне виконання державної регуляторної політики

- зменшення ставки єдиного соціального внеску

- законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування

- скорочення корупції в органах державної влади

- дерегуляція в напрямі здешевлення ведення бізнесу

- розвиток малого бізнесу має стати міжвідомчою політикою

- перегляд та активізація Національної програми розвитку ма­лого бізнесу

- надання державою дешевих кредитів і податкових пільг

- гарантування участі малого бізнесу в держзакупівлях

- посилення діалогу між органами влади і малим бізнесом

- покращання бізнес-клімату

- передача державних функцій самоврядним організаціям.

Саме тому після укрупнення цих напрямів у окремі можливі

Вектори державної політики ми сфокусували «Зелену книги мало­го бізнесу України» за чотирма сферами: а) оподаткування мало­го бізнесу; Ь) пенсійне забезпечення для малого бізнесу; с) малий бізнес і саморегулювання та передача державних повноважень; d) малий бізнес і державні закупівлі.*

Розділ 1