Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Оцінка підприємницького ризику

Методи оцінки підприємницького ризику: аналіз очікуваного результату; дисперсійний аналіз; якісна оцінка.

Для оцінки ймовірності досягнення результату використовують очікуване значення, що є середньозваженим всіх можливих значень:

Е (х ) = р х х + р2 х х2, (61)

Де Е (х) - очікуваний результат,

Рі, р2 - імовірність досягнення відповідного результату, хі, х2 - чисельні значення можливих результатів.

Оскільки економічні параметри мають деякий розкид своїх чисельних значень, то необхідно визначити дисперсію:

А2 = рх [х - Е(х)]2 + р2 _х2 - Е(х)]2 (6.2)

І стандартне відхилення (середнє квадратичне відхилення)

А =^іРі [Х1 - Е (Х)]2 + Р2 [Х2 - Е (Х)]2 (6.3)

Дисперсійний метод оцінки ризику успішно застосуємий за умови наявності декількох альтернативних результатів

Якісна оцінка ризику може бути зроблена за допомогою визна­чення відповідної області або зони ризику. Залежно від величини втрат установлюються:

Безризикова зона;

Зона припустимого ризику;

Зона критичного ризику;

Зона катастрофічного ризику.