Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Органи місцевого управління

Вирішують питання стимулювання чи припинення діяльності суб‘єктами господарювання, розташованим на підвідомчій території.

Основні методи регулювання:

Тарифне регулювання – систематизований перелік ставок податку, якими оподатковуються товари при переміщенні через митний кордон України.

В Україні застосовують декілька видів мит:

За способом нарахування:

Адвомерне – нараховується у відсотках до митної вартості товарів, що обкладаються митом;

Спецефічне – нараховуються у грошовому виразі на одиницю товару, що оподатковується;

Комбіноване – поєднує адвомерне та специфічне види митного оподаткування.

За способом переміщення:

Ввізне – при ввозі на територію України;

Вивізне – при вивозі з території України;

Сезонне – встановлюється визначений термін (може бути ввізним і вивізним).

Як засіб захисту вітчизняних підприємств:

Спецефічне Захисний засіб від ввозу товарів, що можуть завдати шкоду відчизняному виробнику;

Антидемпінгове – запобіжний засіб ввозу в Україну товарів, за ціною, нижчою від світової;

Компенсаційне – застосовується у випадках ввезення товарів, при виробництві яких використовувались субсидії.

До Нетарифних методів регулювання відносять кількісні обмеження (ліцензування, квотування).

Ліцензія – право на експорт протягом встановленого строку експортувати (імпортувати). Бувають генеральні, відкриті (багаторазова, але в певних межах, обсягах, на певний термін), разові (при перетинанні кордону один раз) ліцензії.

Квоти – граничний обсяг певної категорії товарів, які експортуються або імпортуються. Бувають глобальні (без зазначення країни), групові (група країн), індивідуальні.

Квоти та ліцензії обмежують самостійність підприємців і застосовуються у випадках:

- папіри розрахункового балансу;

- порушення рівноваги по певних товарах;

- порушення суб‘єктами правових норм відповідно до Міжнародних угод.

Крім кількісних до нетарифних методів відносять ускладнення митних процедур, збільшення необхідної документації, підвищення вимог до якості, встановлення технічних, санітарних, екологічних стандартів.

Додати коментар