Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Органи місцевого управління

Вирішують питання стимулювання чи припинення діяльності суб‘єктами господарювання, розташованим на підвідомчій території.

Основні методи регулювання:

Тарифне регулювання – систематизований перелік ставок податку, якими оподатковуються товари при переміщенні через митний кордон України.

В Україні застосовують декілька видів мит:

За способом нарахування:

Адвомерне – нараховується у відсотках до митної вартості товарів, що обкладаються митом;

Спецефічне – нараховуються у грошовому виразі на одиницю товару, що оподатковується;

Комбіноване – поєднує адвомерне та специфічне види митного оподаткування.

За способом переміщення:

Ввізне – при ввозі на територію України;

Вивізне – при вивозі з території України;

Сезонне – встановлюється визначений термін (може бути ввізним і вивізним).

Як засіб захисту вітчизняних підприємств:

Спецефічне Захисний засіб від ввозу товарів, що можуть завдати шкоду відчизняному виробнику;

Антидемпінгове – запобіжний засіб ввозу в Україну товарів, за ціною, нижчою від світової;

Компенсаційне – застосовується у випадках ввезення товарів, при виробництві яких використовувались субсидії.

До Нетарифних методів регулювання відносять кількісні обмеження (ліцензування, квотування).

Ліцензія – право на експорт протягом встановленого строку експортувати (імпортувати). Бувають генеральні, відкриті (багаторазова, але в певних межах, обсягах, на певний термін), разові (при перетинанні кордону один раз) ліцензії.

Квоти – граничний обсяг певної категорії товарів, які експортуються або імпортуються. Бувають глобальні (без зазначення країни), групові (група країн), індивідуальні.

Квоти та ліцензії обмежують самостійність підприємців і застосовуються у випадках:

- папіри розрахункового балансу;

- порушення рівноваги по певних товарах;

- порушення суб‘єктами правових норм відповідно до Міжнародних угод.

Крім кількісних до нетарифних методів відносять ускладнення митних процедур, збільшення необхідної документації, підвищення вимог до якості, встановлення технічних, санітарних, екологічних стандартів.