Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ОРГАНИ ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ

Державна пожежна охорона підпорядкована Міністерству з надзвичайних ситуацій. Контроль за протипожежним станом будь-яких об'єктів безпосередньо здійснюють інспектори пожежного нагляду, які мають такі права:

Проводити пожежні перевірки приміщень в будь який час за умови присутності власника чи його законного представника, який зобов'язаний надавати інспектору пояснення та необхідні документи, що стосуються пожежної безпеки;

Надавати обов'язкові для виконання приписи та розпоря­дження;

Контролювати стан протипожежної безпеки, згідно з існуючими стандартами;

Зупиняти виробничий процес, якщо є загроза пожежній безпеці до моменту усунення виявлених і зафіксованих в окремому протоколі недоліків;

Притягати до адміністративної відповідальності посадо­вих осіб та працівників фірми у випадку порушення ними правил пожежної безпеки та невиконання розпоряджень пожежної служби;

Застосовувати штрафні санкції до фірми за порушення правил пожежної безпеки та невиконання розпоряджень пожежної служби.

Варто ще до виникнення суперечок із органами пожежного нагляду дотримуватись наступних заходів:

Розробляти і впроваджувати на фірмі Інструкції з пожеж­ної безпеки, що відповідають діючим нормативам.

Дотримуватись і контролювати виконання розроблених Вами Інструкцій з пожежної безпеки.

Проводити навчання з правил пожежної безпеки, згідно Інструкції та стандартів.

Підтримувати в діючому стані засоби пожежної безпеки.

Надавати, на вимогу органів пожежної служби, будь-які матеріали, що стосуються пожежної безпеки фірми.

У випадку укладення договору оренди приміщення дуже чітко розділіть у Договорі оренди Ваші протипожежні обов'язки та протипо­жежні обов'язки орендодавця!