Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Організаційні форми підприємництва

Ключові слова і поняттях одноосібне володіння; товариство; об ’єднан­ня підприємств; міжнародна фірма; транснаціональна компанія; офиіор - на компанія; національна компанія; іноземна компанія; спільне підприєм­ство; багатонаціональна компанія; материнське підприємство; дочірнє підприємство; філія; представництво; асоціація; концерн; консорціум; кор­порація; картель; синдикат; пул; трест; фінансова група; злиття та по­глинання підприємств; унітарне підприємство; корпоративне підприєм­ство; акціонерне товариство; повне і командитне товариство; товари­ство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; холдингова компанія; промислово-фінансова група