Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Основні положення зовнішньоекономічних договорів

Договір – є комерційним документом купівлі чи продажу певної номенклатури товарів, продукції, які оформлюють зовнішньо-торгівельні угоди.

Договір – письмова домовленість сторін відносно поставки товарів, зобов‘язання продавця передавати належне майно у власність покупця та зобов‘язання покупця прийняти майно і сплатити визначену суму грошей.

В інших умовах – це зобов‘зання сторін виконати умови товарообмінних операцій. При укладанні зовнішньої торгівельної угоди сторони повинні визначитися, право якої країни буде застосовуватись для врегулювання можливих непорозумінь.

В контракті обов‘язковою умовою є перехід права власності від продавця до покупця і є основною відмінністю угоди купівлі-продажу від інших видів угод, де не проводиться перехід власності на товар. В міжнародній практиці існують різні форми контрактів залежно від операцій, які збираються здійснювати сторони. Механізм укладання договору передбачає, що одна сторона розробляє проект контракту, інша вивчає, доповнює, вносить зміни, узгоджує пункти, поки не дійдуть згоди з другою стороною.

До класичних умов, передбачених в контракті, відносять:

- Назва, номер контракту, дата та місце його Укладання;

- Преамбула – визначає повне найменування сторін, під якими вони офіційно зареєстровані з вказівкою країни, скорочене визначення сторін як конрагентів (продавець, постачальник, покупець), а також найменівання документу, яким керувались країни при укладанні договору.

- Предмет договору – визначає точне найменування товару, послуги, марки, сорту. Якщо товар потребує більш детальної характеристики, то на це вказується в додатку – специфікації (номенклатури). Про це робиться належна відмітка в договорі.

- Кількість та якість товару – обсяг виконання робіт. Визначення одиниці виміру товарів (робіт), його загальна кількіть та якісні характеристики. Може вказуватись строк виконання робіт.

- Базові умови поставки товарів згідно з правилами Інкотермс

- Ціна та загальна вартість контракту – визначається ціна одиниці виміру товару, загальна вартість товарів (робіт і послуг) і валюта платежів. Якщо згідно з контрактом доставлені товарі мають різну якість та асортимент, ціна встановлюється окремо за одиницю кожної марки. Це може бути зроблено в додатку до контракту (специфікації), про що робиться вказівка і в основному тексті. У контракті на переробку давальницької сировини, крам того, зазначається її заставна вартість.

У бартерному контракті загальна вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за цим контрактом, виражені в іноземній валюті, крім того, зазначаються в доларах США.

- Умови платежів – визначають спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків, гарантія виконання сторонами взаємних платежів;

- Умови здачі –прийомки товарівВизначаються строки і місце фактичної передачі товарів, список товаро-супроводжувальних документів;

- Упаковка і маркування – визначають відомості про упаковку товарів (мішки, ящики), нанесені на їх маркування, (найменування продавця і покупця, номер контракту і місце призначення, умови складування та транспортування), умови повернення упаковки.

-Форс-мажорні обставини – визначають відомості, при яких умови контракту можуть бути не виконані сторонами та вони звільняються від відповідальності (війна, стихійні лиха, вплив з боку владу, ембарго), строк дії форс-мажорних обставин обов‘зково підтверджується Торгівельно-промисловою палатою належної сторони.

- санкції і рекламації порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов’язань.

Розміри штрафних санкцій мають бути чітко визначені (в відсотках від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов’язки сторін контракту при цьому способі, врегулювання рекламацій.

- АРбітраж- Вказується місце арбітражного суду (країна та право), випадки, за яких сторони можуть звернутися до суду.

- ЮРидичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін

За домовленістю сторін в контракті можуть визначатись додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців контракту, агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту контракт починає діяти, кількість підписаних примірників контракту, можливість та порядок внесення доповнень та змін до контракту.

Претензії, що пред’являються одним контрагентом іншому у зв’язку з невиконанням умов контракту називаються Рекламаціями.

Рекламація включає повідомлення про порушення чи можливості порушення угоди, докази, вимоги усунути або запобігти можливе порушення, відшкодувати збитки, та сплатити штраф, передбачений в контракті.

В контракті встановлюється порядок пред’явлення рекламацій, терміни на протязі яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов’язки сторін у зв’язку з висуненням рекламацій, способи врегулювання.

Продавець зобов’язаний розглянути рекламацію і повідомити рішення (підтвердити згоду чи відмовитися від замовлення), не пізніше строку встановленого у контракті. Якщо на протязі строку продавець не дасть відповіді по суті претензії, то вона рахується визнаною продавцем і покупець має право звернутися в арбітраж з віднесенням видатків по арбітражному ділу за рахунок продавця.

Порядок укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту регулюється законодавчими та нормативними актами України:

- Цивільний кодекс України;

- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

- Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»;

- Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

- Указ Президента України «Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно - імпортних операцій»;

- Указ Президента України «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України»;

- Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів»;

- Указ Президента України «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

- Постанова Кабінету міністрів України і Національного Банку України від 21 червня 1995 року №444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті».