Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особисті й суспільні Ял’-к Інтереси в підприємницькій діяльності

Особисті й суспільні Ял'-к Інтереси в підприємницькій діяльностіУ будь-якому суспільстві всі процеси і сфери діяльності взаємопов’язані. Відомо, що економіка визначає основні умови і рі­вень життя. Підприємницька діяльність практично створила економіку розвинених країн. Саме бізнес, вміло і ефективно орга­нізовуючи працю людей, ресурси, забезпе­чує нинішній рівень життя цих країн.

Особисті й суспільні Ял'-к Інтереси в підприємницькій діяльностіЗа що найбільше критикують підпри­ємців? Відповідь на це запитання може мати практичний інтерес вже і для наших ділових людей. Критика зводиться в основ­ному до того, що для ділових людей су­спільні інтереси і, зокрема піднесення добробуту людей, перебувають на другому плані.

Особисті й суспільні Ял'-к Інтереси в підприємницькій діяльностіОстаннім часом у високорозвинених країнах широко практикують придбання значної частини акцій робітниками і служ­бовцями компанії, що сприяє поширенню асоційованої (колективної) форми власнос­ті з тим, щоб особисті й суспільні інтереси підприємницької діяльності збігалися. На підприємствах, які повністю або частково є власністю робітників і службовців, соціа­льні конфлікти виникають рідше.

Як резюме наведемо вислів А. Хам ер а, що може стати добрим орієнтиром для ❖ наших підприємців у виборі життєвого * кредо: «В дитинстві я придумав особисте *

SHAPE \* MERGEFORMAT Особисті й суспільні Ял'-к Інтереси в підприємницькій діяльності

•'Тр* •'Тр* *"3р* *"3р* •"ЗГ-* •"ЗГ-* *"3р* *"ЗР* •'"ЗР* *”"ЗР* *”"ЗР* *-«Р* *-«Р* *-«Р* *-«Р* •'"ЗР* •'"ЗР* •'"ЗР* *ТР*

Кредо, яке здебільшого повторював на ніч. Хоч я виріс не в релі­гійній сім’ї, воно нагадує молитву, звернення до таємного духу життя, здатного втілювати і наповнювати енергією. Я просив дати мені сили, щоб я міг допомагати достойним людям.

Я ніколи не молив про владу, славу або багатство, хоча мав все це в достатку. Сподіваюсь, я ніколи не проявив жадоби. Якби моїм основним прагненням було збагачення, то я міг би стати одним з найбагатших людей світу. Проте я не належу до них. Все своє життя я роздавав частину свого багатства, більше, ніж міг підра­хувати. На щастя я завжди мав здатність робити гроші, і в мене залишалося достатньо для інших. Кредо мого дитинства все життя керувало моїми діями».