Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особливості дії різних газів і випарених рідин

З 1860 р. в атмосферу потрапило майже 180 млрдт вуглекислого газу від спалювання лісів та ще 190 млрд т від спалювання газу, нафти та вугілля. Нині сукупний приріст вуглекислого газу за рахунок діяльності людини становить щороку 14 млрдт. На початку

XXI ст. збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері становило 50 %, що пояснюється нарощуванням спалювання органічного палива на транспорті, електростанціях, у промисловості.

Молекули вуглекислого газу добре пропускають короткохвильове сонячне випромінювання, але не пропускають після відбиття від поверхні Землі довгохвильове випромінювання, що являє собою природну регуляцію температури поверхні Землі. Зниження концентрації СО 2 призводить до зменшення середньорічної температури Землі. При повній відсутності С02 в атмосфері вся поверхня Землі була б вкрита льодом, а середньорічна температура не перевищувала б мінус 10 °С.

Протягом мільйонів років існувала природна рівновага вмісту С02 в атмосфері, яка сьогодні суттєво порушена за рахунок техногенної діяльності людства. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері спричиняє виникнення парникового ефекту з усіма наслідками.

Найбільшими забруднювачами атмосфери вуглекислим газом є теплові електростанції, автомобільний транспорт, промисловість, сміттєспалювання, тобто всі сфери діяльності людини, що пов'язані зі спалюванням органічного палива.

Так, вугільна ТЕС потужністю 1000 МВт щодоби викидає в атмосферу 25 тис. т вуглекислого газу. Один автомобіль із карбюраторним двигуном, що пройшов 15 тис. км, в середньому за рік викидає в атмосферу понад 3,25 т вуглекислого газу.

Для зменшення викидів вуглекислого газу потрібно, з одного боку, змінити структуру енергобалансу країн, збільшити частку використання поновлювальних і нетрадиційних джерел енергії, а з другого боку, слід регулювати лісонасадження.

Високі токсичні властивості має оксид вуглецю (чадний газ). В матеріалах конференції ООН з проблем навколишнього середовища, що відбулася в Стокгольмі в 1972 p., констатувалося, що загальний викид в атмосферу оксиду вуглецю у світі оцінюється значною величиною - 2,5*10 т/рік. Нині ця величина у 10 разів вища.

Токсичність оксиду вуглецю зумовлена тим, що при його потраплянні до легенів людини газ вступає в практично необоротну реакцію з гемоглобіном крові, зв'язуючи його і не даючи переносити кисень, що є життєво важливим для організму людини.

Оксид вуглецю може існувати в атмосфері до трьох років, він важчий за повітря і може накопичуватися в низинах, водопровідних та каналізаційних підземних системах міст тощо.

Найбільше викидів оксиду вуглецю, що утворюється при неповному згоранні палива, дає автомобільний транспорт - до 90 %. На малій швидкості і біля світлофорів кількість палива, що витрачає автомобіль, збільшується вдвічі і більше разів, одночасно з цим збільшується і кількість чадного газу у викидах - від 2,7 до 6,9 %. А якщо врахувати, що у світі експлуатується кілька сотень мільйонів автомобілів, то проблема викидів оксиду вуглецю має глобальний характер.

Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є пошук нових видів палива для автомобільного транспорту. Щодо цього інтерес становить метанол, що може отримати широке використання. Метанол - це метиловий спирт, який виробляють з природного газу і кам'яного вугілля. Він значно дешевший за бензин, і його відпрацьовані гази менше забруднюють довкілля.

Оксиди сірки і, в першу чергу, сірчаний ангідрид можуть існувати в атмосфері до 5 діб. У підвищених концентраціях вони уражають органи дихання людини, слизову оболонку й шлунок, зменшують опір людського організму інфекційним захворюванням, змінюють склад крові і порушують обмін речовин.

Найбільшими забруднювачами атмосфери сіркою є теплові електростанції і системи опалення - 60 %, промисловість - ЗО %, сміттєспалювання й автомобілі - по 5 %.

Оксиди азоту при вдиханні людиною утворюють мікрокількості азотної та азотистої кислот, які вражають слизову оболонку й органи дихання, руйнуючи легені. У зв'язку з цим оксиди азоту дуже шкідливі для організму вже в концентраціях 0,005 %. Найнебезпечнішим є двооксид азоту, який може існувати в атмосфері від 5 діб до 4 місяців.

Оксиди сірки й азоту в атмосфері є основними причинами утворення кислотних дощів.

Зменшити викиди оксидів сірки й азоту можна двома напрямами, при цьому обидва вони можуть використовуватися одночасно. Перший полягає в зниженні температури спалювання палива за специфічних умов, найбільшого природоохоронного ефекту можна очікувати від котлів з киплячим шаром. Другий напрям полягає в очищенні газових викидів ТЕС.

Роботи щодо котлів із киплячим шаром ведуться в багатьох країнах світу. Різні конструкції котлів із киплячим шаром у комплекті з активаційним реактором для очищення димових газів ТЕС продемонструвала фінська фірма "Tampella" на міжнародній виставці в Сокольниках (Москва) у вересні 1989 р. Ця фірма розробила серію котлів із киплячим шаром для комбінованого вироблення теплової та електричної енергії. В таких котлах можна спалювати різні види палива (відходи деревини, торф, вугілля, біологічні відходи) з вологістю до 65 % і зольністю до 50 %. Головною перевагою котлів з киплячим шаром цієї фірми є повнота згорання палива, що перевищує 99 %, і знижена швидкість утворення оксидів сірки, азоту та вуглеводнів.

Існує декілька методів очищення газових викидів ТЕС. До них належить аміачно-циклічний метод з ефективністю 93 % при

З * w

очищенні від сірки 1 млн м /год димових газів ТЕС. Цей метод базується на поглинанні сірчаного ангідриду сульфатом амонію. Іншим є озонний метод, який ґрунтується на окисненні оксидів азоту й сірчаного ангідриду озоном із метою їх перетворення в N205 і S03,

які добре розчиняються водою. Ефективність озонного методу сягає 90 % для оксидів азоту і 80 % для оксидів сірки. Викидається в атмосферу й метан, за останні 100 років його кількість в атмосфері збільшилася в 100 разів.

Останнім часом почала зростати в повітрі кількість тропосферного озону (Оз), який, на відміну від стратосферного озону, що формує озоновий екран планети, відіграє негативну роль як

о

сильний фотоокиснювач. Його утворення пов'язане з роботою транспортних засобів, а також зі спалюванням нафтопродуктів та природного газу. Для Європи його концентрація в атмосфері щороку збільшується на 1 %. Вже при концентрації 360 - 400 мкг/м тропосферний озон сильно подразнює слизові оболонки. Максимум озону спостерігається в денні години.