Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особливості функціонування гідроенергетики України

Гідроенергетика України почалася зі спорудження найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС - 560 мВт (1927р. - початок будівництва, 1932р. - уведена в експлуатацію). До складу споруди входили будівлі ГЕС із дев'ятьма агрегатами. Концентрація потужностей у процесі розвитку енергетики привела до будівництва переважно потужних ГЕС. З ГЕС середньої потужності була споруджена лише Теребле-Рикська (27 Мвт, 1955р.).

У період з 1955р. почалося освоєння гідропотенціалу р. Дніпро - спорудження ГЕС Дніпровського каскаду. Всі ГЕС, крім Каховської ( періодично-напівпіковий об'єкт), є піковими електростанціями.

В 1983р. уведена в експлуатацію Дністровська ГЕС. Установлена потужність Дністровської ГЕС - 702 мВт, середнє багаторічне (проектне) виробництво електроенергії становить 800 млн. квт-год,

Рівень освоєння гідропотенціалу великих рік практично вичерпаний. В останні роки використання технічного гідропотенціалу великих рік в Україні перевищувало 60 %. Ще в 1975р. уведена перша в СРСР електростанція, що гідроакумулює, - Київська ГАЭС потужністю 225 Мвт.

У 30-ті роки почався масовий розвиток малої гідроенергетики. Так, в 1924 р. в Україні експлуатувалося 84 малих гідроелектростанцій (МГЕС)

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

(сумарна потужність 4000 кВт, середня потужність 47,6 кВт), а до 1929 р. їх була вже 150 (сумарна потужність 8400 кВт, середня потужність 56 кВт).

В 1950 р. по даним "Укргидропроект" в Україні експлуатувалося 956 МГЭС, але потім їхнє будівництво було припинено.

З розвитком потужного гідроенергобудівництва, спорудженням більших ТЕС, зростанням централізації енергопостачання, а також низькими цінами на паливо й електроенергію у відомств і підприємств, на балансі яких перебували МГЭС, інтерес до них зник, почалася їхня консервація й стихійний демонтаж. Значною мірою втрачений досвід проектування, виробництва встаткування й спорудження. Сотні МГЭС були закинуті й поступово руйнувалися, зносилося основне встаткування, колись споруджені греблі або зруйновані, або перебувають в аварійному стані.

До 2010 р. установлена потужність ГЕС і ГАЕС України повинна бути доведена до 14,5 млн. кВт, а виробництво електроенергії - до 17 млрд. кВт - год