Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Особливості методу SPACE з використанням довірчих Інтервалів

Використання детермінованих чисел у стратегічному аналізі, як вже згадувалося раніше, не завжди дозволяє правильно оцінити ситуацію, особливо тоді, коли рівень невизначеності зовнішнього середовища високий. Альтернативним способом представлення чисел є формат довірчих інтервалів, який безболісно адаптується до більшості інструментів стратегічного аналізу, у тому числі й до методу SPACE.

Для того, щоб зрозуміти користь від представлення показників у вигляді довірчих інтервалів, розглянемо приклад, у якому все складає і ься не іак однозначно, як у випадку з компанією “Етна”.

У табл. 10.4. наведені оцінки, представлені у вигляді довірчих інтервалів. Звичайно, інтервали значно краще відображають діапазон можливих змін кожного показника, ніж детерміновані числа, але вони дещо ускладнюють графічну модель, яка використовується у методі SPACE.

Д ля того, щоб визначити рекомендовану стратегію (або діапазон стратегій), і ютрібно в обраній системі координат замість вектора побудувати трикутник, вершинами якого буде початок координат і точки Р, (х,, у2), Р2(х2, у,).

Трансформуємо формулу (10.1) для довірчих інтервалів:

[х„ Х21 = [ПС„ПС2] (-) [КП„ КП21;

[у„ у2] = [ФС,, ФС2] (-) [СТ„ СТ21 (10.2)

Отже, використовуючи дані, взяті з табл. 10.4., розраховуємо значення координат точок?! і Р2:

[х„ Х2] = [6.0; 7.6] (-) [1.9; 3.1] = [4.1: 5.7]

[У„ У2] = [4.0; 5.3] (-) [3.0; 5.0] = [-1.0; 2.3]

Тепер маємо точки Р (5,7; -1,0) і Р2(4,1; 2,3), які позначаємо на системі координат (рис. 10.2) і малюємо трикутник, з’єднуючи ці точки і початок координат. Точка Р, потрапила у правий нижній квадрант, а точка Р2- у правий верхній. Це означає, що підприємство повинно розробляти “про запас” окремі сценарії як для агресивної, так і для конкурентної стратегій.

Така ситуація трапляється далеко не кожен раз, коли довірчі інтервали застосовуються у методиці SPACE. Якщо би точки Р1 і Р2потрапили у один і той же квадрант, це би дозволило впевнено зосередитися на визначеній стратегії, оскільки довірчі інтервали зводять до мінімуму помилки (як правило, при професійному підході до аналізу фактичні значення показників майже ніколи не виходять за межі “коридору”, визначеного межами довірчого інтервалу).

Розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом SPACE (у форматі довірчих інтервалів)

подпись: розрахунок зваженої оцінки критеріїв за методом space (у форматі довірчих інтервалів)Отже, в умовах невизначеності числові дані у методиці SPACE можна перетворювати у формат довірчих інтервалів і проводити аналіз, оперуючи

Критерії

Оцінка, 1 Вага балів 1

Зважена оцінка, балів

Фінансова сила підприємства - ФС

4,0-5,3

Рентабельність вкладеного капіталу

4-5

0.4

1,6-2,0

Стабільність отримання прибутку

3-5

0,3

0,9-1,5

Ліквідність

5-6

0,3

1,5-1.8

Конкурентноздатність підприємства - КП

1,9-3,1

Частка підприємства на ринку

1-2

0,5

0,5-1,0

Можливості активного впливу на рівень цін і витрат

2-3

0.3

0,6-0,9

Рентабельність продажу

4-6

0.2

0,8- 1,2

Привабливість галузі - ПС

6,0-7,6

Характеристика конкурентно/ ситуаи/}

7-9

0,3

2,1 -2,7

Стадія життєвого циклу галузі

6-7

0,4

2,4 -2.8

Залежність розвитку галузі від кон’юнктури

5-7

0,3

1,5-2,1

Стабільність галузі - СТ

3,0-5,0

Тривалість життєвого циклу галузі

5-7

0.4

2,0-2,8

Ступінь інновативності галузі

1 -3

0.4

0.4-1,2

Маркетингові та рекламні можливості

3-5

0,2

0,6-1,0

Таблиця 10.4.

>

Консервативна

Стратегія

Кп

І і

K ФС 10

Агресивна

Стратегія

5

Рг (4,1; 2,3)

І І -10 -5 0

J

Р, (5,7; -1,0)

_-5

Захисна

Конкурентна

Стратегія

Стратегія

- 10

СТ

Умовні позначення:

ФС - фінансова сила підприємства; КП - конкурентнсідатшсть підприємства;

ПС - привабливість сектора (галузі); СТ - стабільність сектора (іалузі)

Рис. 10.2. Трикутник рекомендованих стратегій (метод SPACE з використанням довірчих інтервалів).

Діапазонами чисел. Це дозволяє впевненіше окреслювати стратегічний трикутник і завчасно і отувати різні сценарії стратегічної поведінки залежно від змін у зовнішньому середовищі, які очікують підприємство у майбутньому.