Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Отримання дозволу від органів державного нагляду за охороною праці

СПД, який планує розпочати діяльність, пов’язану з виконанням робіт підвищеної небезпеки або експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Перелік видів діяльності підвищеної небезпеки і порядок отримання дозволу визначено Постановою КМ від 15 жовтня 2003 р. N 1631” Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами”.