Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна реєстрація СПДФО проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації За місцем проживання фізичної особи – підприємця (житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Усі підприємства, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Новостворене підприємство зобов'язане зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням протягом 10 днів від дня одержання …

Як зареєструватись в якості суб’єкта підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб …

Механізм створення спільного підприємства

Процес створення спільних підприємств базується на чинному законодавстві України, відображає логіку і порядок аналітико-організаційних робіт (процедур), охоплює узгоджені у часі етапи. Оцінка вітчизняного партнера здійснюється за сукупністю показників, що характеризують: - рівень якості продукції порівняно зі світовими аналогами; - технічний …

Проактивный фокус

(Положительная энергия расширяет круг влияния) Проактивные люди концентрируют свои усилия в круге влияния, предпочитая те сферы жизненных явлений, где от них что-то зависит. Их энергия является положительной; она расширяет и увеличивает круг влияния. Реактивные люди сосредоточивают свои усилия в круге …

КРУГ ЗНАЧИМОСТИ И КРУГ ВЛИЯНИЯ

Еще один надежный способ проверить себя на проактивность — проанализировать, чему мы посвящаем большую часть времени и энергии. У каждого есть широкий круг вещей и явлений, так или иначе затрагивающих его жизненные интересы. Сюда входят здоровье, дети, производственные проблемы, национальный …

ПЛАН І СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА

У цьому розділі описується: Місце розташування об’єкта інвестицій, тобто де саме буде здійснюватись діяльність. Опишіть наявну площу, вкажіть, які є недоліки та переваги з точки зору доступу до споживачів, яке забезпечення трудовими ресурсами обраного регіону, чи існують податкові пільги, чи …

Облік у фермерських господарствах за простою формою

Фермерське господарство з моменту реєстрації набуває стату­су юридичної особи та визнається самостійним товаровиробником (п.2 ст.9 Закону України «Про селянське (фермерське) господар­ство» від 20.12.93р. №2009-ХІІ, далі - Закон про фермерське госпо­дарство). Для всіх юридичних осіб ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової …

Как мы говорим

Поскольку наши мысли и поступки вытекают из мировоззрения, их тщательный анализ дает представление о лежащей в их основе «карте». Речь, например, является надежным показателем степени проактивности. Лексика реактивных людей отражает их стремление снять с себя ответственность. «Так уж я устроен». …

Субъект или объект действия

Различие между инициативными и безынициативными людьми так же велико, как между днем и ночью. Если говорить о производительности труда, разница составит не двадцать пять-пятьдесят, а целых пять тысяч процентов — особенно если иметь дело с умными, компетентными людьми, к тому …

Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Власники підприємств або уповноважені ними органи, як роботодавці, є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Крім того, Ваше підприємство повинно утримувати та фактично сплачувати до Фонду страхові внески із заробітної платні найманих працівників. …

Визначення конкурентоспроможності підприємства, галузі та національної економіки

Поняття “конкурентоспроможність” можна використати щодо товарів і послуг на різних рівнях. Оскільки головна діюча особа конку­рентних відносин - підприємство, то його діяльність можна висловити, як його реакцію на конкуренцію і умови попиту. Конкурентоспроможність підприємства - відносна характе­ристика в межах певної …

Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг

В умовах розподілу праці сфера уваги власника або управлінця стає більш широкою, а прийняття рішень—дуже складним процесом, керу­вати яким одній людині або певній групі працюючих не під силу. Ви­никає потреба у тому, щоб, проаналізувавши декілька варіантів, відібра­ти той необхідний, який …

Економічна основа спільного підприємництва

Проголошення незалежності України породило докорінні зміни у взаєминах з зарубіжними країнами. Формування ринкової системи господарювання пов‘язано зі світовою економікою, процесами інтернаціоналізації господарської діяльності, здійснюваної на рівні інституціональних органів управління та окремих фірм з різними формами власності. Спільне підприємництво є формою …

Что такое проактивность

Открыв главное свойство человеческой натуры, Франкль создал точную карту, на основе которой начал развивать первый и основной навык, помогающий человеку, вопреки внешним условиям, добиваться высоких результатов, — навык ПРОАКТИВНОСТИ. Понятие ПРОАКТИВНОСТИ (или самостоятельности) включает в себя два слагаемых: АКТИВНОСТЬ и …

Форми ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами

Поняття «мале підприємство» в Україні існує вже давно. Ще в 1991 році п. 2 ст.2 Закону України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. № 887-ХІІ, зі змінами та доповненнями, було встановле­но, що до малих підприємств належать новостворювані та діючі …

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

План маркетингу має представляти ваші стратегію та тактику маркетингу. Стратегія маркетингу – це визначення ваших (вашого підприємства) цілей на обраному ринку і вибір засобів для їх досягнення протягом терміну планування. Наприклад вашою стратегією в рамках даного проекту може бути вихід …

Стратегічний аналіз в умовах невизначеності

В основу традиційного підходу до розуміння стратегії покладено припущення, що менеджери та економісти, застосовуючи цілу низку потужних аналітичних інструментів, можуть передбачити майбутнє будь - якого бізнесу настільки точно, щоб безпомилково вибрати правильний стратегічний напрям для нього. При цьому досить часто …

Методологія стратегічного аналізу

Метод стратегічного аналізу, як й інших прикладних економічних дисцип - иіи, базується на певній сукупності загальнонаукових і власних (прикладних) методичних прийомів. До першої категорії належать ті прийоми, які грун - іуються на методі філософії або, точніше, логіки. Ці методичні прийоми …

Между стимулом и реакцией

Чтобы ответить на эти вопросы, позвольте привести характерный эпизод из воспоминаний Виктора Франкля. Франкль был убежденным детерминистом, впитавшим в себя дух фрейдистской психологии. Та, как известно, утверждает, будто характер человека формируется под влиянием всего, что с ним происходило в раннем …

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ

В цьому розділі варто описати основних конкурентів, які виробляють або продають подібну продукцію на обраних вами ринках, щоб можна було уявити собі наскільки зараз ринок насичений конкурентною продукцією. Вкажіть наскільки зростає конкуренція і чи можлива поява нових конкурентів у майбутньому. …

Социальное зеркало

Если бы мы воспринимали себя только с помощью социального зеркала (через призму господствующих в обществе взглядов и предубеждений, руководствуясь мнением других людей) наш взгляд на самих себя уподобился бы отражению в кривом зеркале. «Ты никогда не приходишь вовремя!» «Вечно у …

ЛИЧНАЯ ПОБЕДА ПРИНЦИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

«Я не знаю ничего более воодушевляющего, чем бесспорная способность человека возвышать свою жизнь путем сознательного усилия». Генри Дейвид ТОРО. Попытайтесь на время отвлечься от своей личности. Переведите взгляд в дальний верхний угол комнаты и попробуйте мысленно увидеть себя — читающего. …

Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України

Оскільки всі підприємства в Україні є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, Ви зобов'язані зареєструвати новостворене підприємство в міському або районному органі Пенсійного фонду України за місцезнаходженням підприємства. Це необхідно зробити Протягом 10 днів від дня одержання свідоцтва про …

АНАЛІЗ РИНКУ

Аналіз ринку має представляти: Інформацію про галузь, в якій ви плануєте діяти, її особливості, залежність від суміжних галузей; Тенденції на тому ринку, на який ви плануєте виходити; Оцінку ємкості ринку – обсяг ринку (річне споживання продукту) в розрізі обраних регіонів …

Документальне оформлення відносин власності фермерського господарства

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім 'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визна­ють і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які …

Підприємництво у сфері страхування

Підприємництво у сфері надання страхових послуг - це об’єк­тивний необхідний елемент ринкової економіки, стабільного і впевне­ного розвитку системи господарювання. Закон України “Про страху­вання” регулює відносини у сфері страхування і спрямований на утво­рення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів …

Обласна програма підтримки підприємництва

На виконання Указу Президента України від 12.05.98 № 456/98 “Про державну підтримку малого підприємництва” та з метою сприяння забезпечення єдиної державної політики у сфері малого бізнесу кожного року Управління з питань економіки і власності облдержадміністрації затверджує обласну програму підтримки малого …

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ЗА ПРОЕКТОМ

У цьому розділі описуються продукція, товар, послуга, які ви плануєте виробляти, реалізовувати, надавати. Ви маєте описати - що це за продукт, в яких одиницях він вимірюється, яке його призначення і сфера застосування, які його споживчі властивості, тобто чим саме він …

Чего можно ожидать

Мэрилин Фергюсон писала: «Никто не в силах убедить другого измениться. Каждый бдительно охраняет врата перемен; открыть их можно только изнутри. Нельзя открыть чужие врата: ни доводами рассудка, ни эмоциональным воздействием». Если вы готовы «открыть врата перемен», воспринять и претворить в …

Сторінки123 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4346