Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Налогообложение

Деятельность Предприятий На Украине Определена Следующими Законодательными Актами: 1. Закон Украины "О системе налогообложения". 2. Закон "О налогообложении прибыли предприятий", 3. Декрет "О налоге на добавленную стоимость". 4. Декрет "Об акцизном сборе". 5. Декрет "О режиме иностранного инвестирования". 6. Закон …

Видение и бытие

Конечно, не все перемены вершатся в единый миг. В отличие от случая в метро, перемена в нашем с Сандрой подходе к воспитанию сына явилась результатом медленного, мучительного процесса. Наш первоначальный подход был обусловлен годами приверженности этике имиджа; мы, как тщеславные …

Власть стереотипа

«Семь навыков успеха» воплощают основополагающие принципы плодотворной человеческой деятельности. Эти принципы глубоко коренятся в человеческой натуре, лежат в основе прочного счастья и успеха. Но чтобы понять и воспринять эти принципы, нужно как следует разобраться в собственных СТЕРЕОТИПАХ и механизме их …

Суб‘єкти і об‘єкти малого бізнесу

Відповідно до ст.2 Закону України “Про підприємництво” суб‘єктами підприємницької діяльності можуть бути: - громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності та дієздатності; - юридичні особи – підприємства (організації) усіх форм власності, встановлених Законом України “Про власність”. Правоздатність …

Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі

Управління підприємством в умовах ринкової економіки неможливе бо і планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному. Найважливішим є стратегічний рівень, на яком приймаються життєво важливі для подальшого розвитку підприємстві управлінські рішення. Стратегічний рівень управління - це найвищий …

Як обрати організаційно-правову форму

Правові умови здійснення підприємницької діяльності, встановлені державою, вимагають державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, підтверджуючої визнання державою законності входження суб’єкта в сферу підприємництва. Перед тим як розпочати підприємницьку діяльність, Вам необхідно обрати статус, в якому Ви будете виступати. Підприємець здійснює вибір …

Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: • юридичні особи всіх форм власності;. • фізичні особи — громадяни України, інших держав, не обме­жені законом у правоздатності або дієздатності (рис. 1.4). Суб’єкти підприємництва _____________________ ;_______ Юридичні особи | Фізичні особи Всіх форм власності …

НАСТОЛЬНА КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ

Дутко Г. В. Кожен бізнес розпочинається з бізнес-ідеї. Вибір бізнес-ідеї - це один з найважливіших етапів у створенні власної справи. Помилковий вибір бізнес-ідеї може призвести, в кращому випадку, до втрати вашого часу, а в гіршому - до втрати грошей, які …

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У БІЗНЕСІ

Редченко К. І. І’іііімжс середовище, у якому зараз функціонують господарські суб’єкти І и тич форм власності, протягом останніх років суттєво змінюється: постійно •І « « і. к сі упінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику. І viaciie управління бізнесом повинно …

Суть, місце та значення малого бізнесу

Поняття “підприємець” як науковий термін на початку XVIII ст. використав французький банкір-економіст Р. Кантільон. З цього часу до підприємців зараховують людей з нефіксованими прибутками, які займаються економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін, готових до економічного ризику. Особливу роль …

Сутність підприємництва та його характерні риси

Історія підприємництва розпочинається вже з середньовіччя. На той час купці, торговці, ремісники були починаючими підприємцями. В економічній літературі поняття «підприємець» уперше з’явилося у Всезагальному словнику комерції (1723 р., Париж), де малась на увазі людина, що бере на себе зобов’язання з …

Этика имиджа и этика характера

Одновременно с исследованиями в области восприятий и в дополнение к ним, я с головой ушел в тщательное изучение всей опубликованной в Соединенных Штатах с 1776 года литературы об успехе. Мне довелось прочитать (или пролистать) сотни книг, статей и очерков на …

НАСТОЛЬНА КНИГА ПІДПРИЄМЦЯ

СЕМЬ НАВЫКОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

Стивен Кови Несколько лет назад у одного из наших сыновей не ладилось в школе. Нередко он не понимал условие задачи, не говоря уже о решении. В компании других людей вел себя инфантильно, и это внушало близким сильное беспокойство. Его физическое …

СЕМЬ НАВЫКОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

«Менеджмент малого бізнесу»

Метою курсу є опанування студентами теоретичних основ підприємницької діяльності в умовах перехідного періоду, придбання навичок та прийомів управління суб‘єктами малого бізнесу. Завдання курсу – вивчення характеру та особливостей прояву економічних законів в процесі здійснення підприємницької діяльності, шляхів вирішення підприємницьких завдань, …

Зміст підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ. Місце підприємництва в суспільстві

Ключові слова і поняття: підприємництво; підприємець; рушійні сили розвитку підприємництва; моделі та функції підприємництва; суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності; бізнес; інфраструктура бізнесу; мале підприємництво; логіка підприємницької діяльності; підприємницька ідея; джерела та методи пошуку підприємницьких ідей; банк ідей; моти­вація підприємництва.

1. Этапы регистрации предприятия

Подготовительная работа 1. Генерация идеи и план ее развития. 2. Подбор участников предприятия. 3. Выбор организационно-правовой формы предприятия. 4. Оформление документов: протокола собрания учредителей и выписка из Протокола. Этап 2. Юридический адрес 1. Гарантийное письмо организации о предоставлении юридического адреса. …

Основи підприємництва

Виноградська А. М. Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції перед­бачає перехід до активної підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб, створення підприємств різних форм власності. Вирі­шення цієї проблеми залежить від рівня підготовки фахівців у галузі підприємництва, які повинні мати глибокі знання ринкових …

Виготовлення піноізола (пінопласту карбаміду)

Завдяки низькій собівартості компонентів забезпечується низька вартість конструкції, при високій якості теплоізоляції приблизно в 4 рази скорочуються терміни виконання робіт. Із застосуванням цього матеріалу подальший розвиток отримують полегшені конструкції.

Виробництво піноізола (юніпора). З чого почати? Креслення, документація

Враховуючи, що переважна більшість виробників, що тільки починають обмежена в засобах, ми даємо право вибору: придбання готового устаткування, або самостійне виготовлення устаткування на основі пропонованої технічної документації.

Виробництво пінобетону в цифрах 2009–2010 гг.

З’ясуємо на скільки вигідне виробництво пінобетонних блоків.

Що таке ТЕРМОБУДИНОК

Пінополістирол абсолютно нешкідливий, екологічно чистий матеріал. З нього виготовляють одноразовий посуд, упаковку для овочів, фруктів. У нім перевозять і зберігають морожену рибу і м’ясо. По санітарно-гігієнічним нормам пінополістирол може контактувати з продуктами, що вживаються в їжу без попередньої обробки.

Термоблок

Термоблок – це стінний блок з підвищеними теплоізоляційними властивостями. Для підвищення теплоізоляційних властивостей термоблок може бути виготовлений з бетонів (пінобетон, газобетон), керамзиту, шлаку, пінопласту, пінополістиролу…

Новий бізнес-план по жарінню і упаковці насіння

Бізнес-план по жарінню і упаковці насіння 2010 м. Україна, розрахунок собівартості

Паспорт на насіннярушку

Машина насіннярушільна (насіннярушка) ШМ-500.03 призначена для витягання ядра і відділення лушпиння від перероблених насіння соняшнику, при вологості не більше 13 %.

GPRS інтернет

Про технологію GPRS випадково дізнався в магазині продажу мобільних телефонів — дівчатка показували рекламні буклетики, говорили що при такому пакеті (покупці такого пакету) інтернет безкоштовний… але до ладу нічого показати не могли — самі в компах не розбираються… тим більше в інтернеті… (з їх красою це і не потрібно)

Бездротовий інтернет

Більше року, як в Олександрії з’явився провайдер, який рекламує бездротові точки доступу до своєї мережі… Це дало можливість розвинутися непоганий бізнес-ідєї по установці і настройці найдешевшого і швидшого інтернету на основі мережевих «радіокарт»…

Супутниковий інтернет, в порівнянні з рештою методів доступу

Ми випробували в Олександрії декілька способів підключення до мережі Інтернет.

Як ми використовуємо безлімітний зв’язок

На Україні практично всі оператори мобільного зв’язку пропонують безлімітні послуги зв’язку з фіксованим тарифом в місяць.

Сторінки126 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46