Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Пенсійне страхування для малого бізнесу в Україні

Втрата у малому бізнесі понад 1,5 млн. робочих місць протягом лише 2010 року і суттєве прискорення темпів ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності у 2011 році (утричі, до 15,5%, для юри­дичних осіб та у 2,5 рази, до 24,3%, для фізичних осіб-підприємців), за оцінками експертів, є наслідком як загалом несприятливого високого соціального навантаження на бізнес і запровадження для самозайня - тих осіб 2010 року сплати пенсійного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, так і постійного росту суми загально­обов’язкових внесків соціального страхування. Така негативна тенденція скорочення робочих місць може зберігатися і надалі, якщо не буде зменшено тягар єдиного соціального внеску.

Слід визнати, що існуюча солідарна система пенсійного страху­вання за демографічної ситуації, яка склалась в Україні (і яка, за про­гнозами, лише погіршиться в наступні 50 років), є нежиттєздатною. Внески до солідарної системи за своєю природою не є страховими, бо майбутні пенсії коригуються відповідно до наявних надходжень до солідарної частини Пенсійного фонду. Фактично вони є лише соціальною обіцянкою держави, а не сучасною фінансовою систе­мою. Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за всіма ознаками - це податковий платіж, але надзвичайно велико­го розміру. Особливо болісне таке навантаження для малого бізнесу, в якого вартість робочої сили у структурі валових витрат сягає понад 40-60%. Для самозайнятих осіб, що оподатковуються за спроще­ною системою оподаткування, розмір єдиного соціального внеску вдвічі (а для найменших за обсягами валового доходу підприємців і втричі) перевищує розмір їхніх податкових зобов’язань.

Водночас розмір єдиного соціального внеску дає самозайнятим підприємцям можливість отримати лише мінімальну соціальну пен­сію, що забезпечує життя на грані виживання. Отже слід визнати, що питання майбутнього пенсійного забезпечення на належному рівні за існуючої пенсійної системи, не вирішено. Така соціальна несправед­ливість призводить до масового невдоволення пенсійною системою.