Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ та ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Ольга ПЩУЛІНА,

Національний інститут стратегічних досліджень

• аналіз проблем «пенсійного страхування» як перешкоди для розвитку малого бізнесу

• ризики чинних нововведень

• огляд світового досвіду пенсійного забезпечення

• альтернативні джерела компенсації «випадаючих» доходів бюджету ПФУ

Аналіз проблем «пенсійного страхування»

Як перешкоди для розвитку малого бізнесу

Загальний огляд проблем пенсійного забезпечен­ня в Україні. На сьогодні українська пенсійна система має дві основні вади: низький рівень пенсій та незадовільний фінансовий стан Пенсійного фонду України (ПФУ). Існуючий рівень пенсій не забезпечує гідного існування осіб похилого віку, особливо у великих містах.

Проблема низького рівня пенсій в Україні має коріння у низько­му рівні офіційної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески. З іншого боку, низький рівень заробітної плати є наслідком низької продуктивності праці.

Причинами низького рівня пенсій в абсолютному обчисленні є величина об’єкта справляння страхових внесків і диспропорція між кількістю працюючих та осіб непрацездатного віку.

Величина об’єкта справляння страхових внесків є, з одного боку, наслідком надмірної тінізації економіки. Одним з проявів тінізації є занижений розмір офіційного фонду оплати праці. Так, середня заробітна плата за 2009 рік становила 1906 грн. Відповідно, середній розмір страхового внеску сягнув 632,8 грн. Середня заробітна плата за січень-вересень 2010 року - 2 072 грн.

Таблиця 2.1.

Динаміка показників системи пенсійного забезпечення

••• • «_» •• і протягом дії пенсійної реформи

(на початок року)

Показники

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Середній розмір пенсії за віком (грн.)

194,2

323,8

417,7

497,0

798,9

942,7

1'033

Середня заробітна плата (грн.)

590,1

806,3

1'041,0

1'351,4

1'806,2

1'906,0

2'110

Коефіцієнт заміщення

0,33

0,40

0,40

0,37

0,44

0,49

0,48

Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність (грн.)

284,69

332,0

366,0

411,0

498,0

573,0

695,0

Відношення середньої пенсії до прожиткового мінімуму

0,68

0,98

1,19

1,31

1,70

1,64

1,48

ВВП у фактичних цифрах (млн. грн.)

345'113

441'452

544'153

720'731

948'056

914'720

-

Мінімальний розмір пенсії (грн.)

З 01.01.2011

З 01.04.2011

З 01.10.2011

З 01.12.2011

750,0

764,0

784,0

800,0

Зростання диспропорції між кількістю працюючих та осіб не­працездатного віку. На сьогодні на 10 платників страхових внесків припадає майже 9 осіб пенсійного віку, і ця тенденція в майбутньо­му буде лише підсилюватись.

Низький рівень пенсій спонукає значну частину пенсіонерів до продовження трудової діяльності після виходу на пенсію. Подо­вження трудової діяльності у пенсійному віці значною мірою є ви­мушеним заходом, спрямованим на подолання бідності. Опосеред­кованим підтвердженням цього можна вважати той факт, що велика кількість працюючих пенсіонерів зосереджена у сфері бюджетних закладів з низьким рівнем заробітної плати.