Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗВИЧАЙНИХ СТАТЕЙ ВИТРАТ У ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИТРАТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Для того, щоб перерахувати звичайні статті витрат у функціо­нальні треба вихідні дані для розрахунку по всіх статтях (грн.) скоригувати на результати хронометрування робочого часу (%). Нижче наведений приклад такого перерозподілу.

Якщо вихідні дані для розрахунку (грн.):

Статті

Розмір, грн

Заробітна плата

300 000

Витрати на виплату відсотків

20 000

Витрати на рекламу

10 000

А також результати хронометрування робочого часу (%):

Показник

Розмір, %

Обслуговування клієнтів

35

Стимулювання збуту

25

Маркетингові дослідження

25

Управління маркетингом

15

Разом

100

То перерахунок звичайних статей витрат у функціональні ма­тиме вигляд матриці:

Статті

Разом

Обслуговуван­ня КЛІЄНТІВ

Стимулювання

Збуту

Маркетингові

Дослідження

Управління

Маркетингом

Заробітна плата

300 000

105 000:

75 000

75 000

45000

Витрати на виплату відсотків

20 000

7 000 І

5 000

5 000

3 000

Витрати на рекламу

10 000

3 500

2 500

2 500

1 500

Разом

330 000

115 500

82 500

82 500

49 500

Сума по стовпчику «Разом» та рядку «Разом»

>- і 105000 = 300000 х 0,35