Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ФОНДОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

В. М. Лисюк, д. е.н., с. н.с., А. Ю. Тепляшин, О. Є. Шевченко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

У зв’язку з тим, що ринок цінних паперів України розвива­ється з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних мож­ливостей, - однією з перспективних тенденцій 2010-2012 років ста­ло різке зростання кількості вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, що провели публічне розміщення акцій на біржових майданчиках.

Проведення публічного розміщення акцій (IPO - Initial Public Offering) дозволяє українським вітчизняним підприємствам залуча­ти величезні капітали інвесторів, охочих увійти до складу власни­ків певного бізнесу, підвищувати конкурентоспроможність та рин­кову вартість підприємства за рахунок позитивної ліквідності свого фондового інструменту на ринку цінних паперів [1].

Українські підприємства реалізують 2 форми IPO:

1. Первинне розміщення акцій PPO (Primary Public Offering);

2. Вторинне розміщення акцій SPO (Secondary Public Offering).

Організація може лише один раз провести PPO, всі наступні розміщення будуть вторинними (SPO) [2].

Серед українських підприємств, реалізація IPO - як важеля підвищення конкурентоспроможності було характерно для органі­зацій продовольчого ринку в період 2010-2012 років.

Найбільш вагомо в цей період вдалося підвищити конкурен­тоспроможність українській організації АТ «Індустріальна молочна компанія». В травні 2011 року дана організація провела на Варшав­ській фондовій біржі (WSE) IPO 24% своїх акцій на суму $31,3 млн., ціна однієї акції складала $11,05 [3]. Залучені в ході IPO кош­ти організація направила на розширення земельного банку, онов­лення парку сільськогосподарської техніки, поповнення оборотно­го капіталу, придбання елеватора. Конкурентоспроможність даної організації зросла, в 2011 році підприємство стало одним із 10-ти найбільших виробників молока в Україні [4].

Таблиця 1

Потужності АТ «Індустріальна молочна компанія»

Найменування показника

Одиниці

Виміру

Рік

2010

2011

2012

1

Земельний банк

Тис. га

37,9

59,6

82,7

2

Потужності зі зберігання

Тис. т

172

211

223

3

Виробництво молока

Тис. т

16,1

18,1

Серед підприємств Одеського регіону АТ «Одеський олійно - жировий комбінат», випустивши на українському фондовому рин­ку 341 млн. акцій номіналом 0,25 грн., в перспективі кінця 2012 року планує оновити свої виробничі потужності, що може підви­щити його конкурентоспроможність.

Таблиця 2

Вітчизняні підприємства Одеського регіонущо провели

IPO на ПФТС, УБ, УФБ

Інструмент

Емітент

Дата IPO

1

OCAB

ВАТ «Одескабель»

31.07.2012

2

HOLD

ВАТ «Одеське ВО Холодмаш»

07.09.2012

3

OMGK

ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»

31.07.2012

4

OKOR

ВАТ «Одеський коровай»

17.06.2011

На основі доведеного можна допустити припущення щодо можливості використання IPO в якості джерела залучення капіталу, який стане вагомим економічним важелем підвищення конкуренто­спроможності для вітчизняних підприємств.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru