Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

План маркетингу має представляти ваші стратегію та тактику маркетингу.

Стратегія маркетингу – це визначення ваших (вашого підприємства) цілей на обраному ринку і вибір засобів для їх досягнення протягом терміну планування.

Наприклад вашою стратегією в рамках даного проекту може бути вихід на новий ринок, або розширення ринку на нові сегменти, або боротьба за частку вже існуючого ринку. Відповідно до цього ви обираєте стратегію для досягнення переваги над конкурентами (або досягти переваги в якості, або вийти в лідери за рахунок низьких цін, або обрати певну спеціалізацію).

Варто описати обраний вами метод ціноутворення та стратегію збуту продуктів, а також обгрунтувати чому вами обрані такі стратегії. Також план маркетингу передбачає детальний опис обраних каналів збуту продукції, тобто як саме ви будете здійснювати продаж, і способів стимулювання продажу (знижки, сезонні розпродажі, відстрочки, і т. п.).

Якщо ви маєте вже клієнтів, які готові купувати вашу продукцію в майбутньому, додайте їх список та протоколи про намір.

Тактика маркетингу – це конкретний план ваших дій, які ви будете здійснювати у відповідності до обраної вами стратегії та цілей проекту.

Його можна представити у вигляді опису наступних пунктів:

Рекламна компанія – її суть, навіщо і коли її почнете, її цілі, позитивні та негативні сторони, рекламний план (яка реклама, чому саме такий вид реклами, де, коли, скільки коштує), зв’язок рекламного плану з планом продажів і загальною стратегією.

Формування ділерської мережі, умови роботи з посередниками, умови їх оплати та мотивації, заохочувальні заходи.

Поштові розсилки, телефонні продажі, їх цілі, стратегія, зв’язок плану їх використання з планом продажів.

Використання торгових агентів, які приходять безпосередньо до клієнтів. Умови роботи з ними, їх мотивація та умови оплати, заохочувальні заходи.

Виставки, семінари, презентації. Цілі, теми, дати, план використання результатів заходів, зв’язок із планом продажу.

Зв’язки з громадськістю. Зв’язки з державними та громадськими організаціями, засобами масової інформації. План, цілі, стратегія.

Рекламні матеріали. Каталоги, моделі, зразки, відео та аудіоматеріали, плакати, вітрини, стенди, рекомендаційні листи, тощо. План-графік.

Навчання споживачів використовувати переваги товару, вирізняти ваш товар серед інших. Цілі, методи, план.

Організація гарантійного та післягарантійного обслуговування, методи, план, фінансування.

Інше.

Варто скласти план-графік здійснення заходів для забезпечення збуту продукції за вищенаведеними пунктами, вказуючи відповідно до пункту заплановану помісячно (або поквартально, в залежності від обраного терміну планування) суму витрат.

Прогноз реалізації продукції (товарів, послуг) має містити план-графік виробництва продукції (закупівлі товарів) в натуральних показниках, план-графік реалізації продукції в натуральних показниках, план-графік індексів змін цін в порівнянні з вказаною в бізнес-плані ціною в залежності від сезонності, інфляції, скачків цін і т. п., а також план доходів від реалізації продукції.

Приклад план-графіку доходів від реалізації:

Цільові регіони

КВАРТАЛИ

Разом, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіон 1

0

132 00

66 000

330 00

379 50

660 00

165 00

99 000

14 025

1 782 0

577 50

179 025

Регіон 2

0

0

0

0

33 000

49 500

49 500

49 500

82 500

11 550

82 500

358 050

Регіон 3

0

0

0

33 000

82 500

11 550

115 50

11 550

16 500

24 750

165 00

179 850

Разом:

0

0

66000

33000

115500

61050

49500

160050

113025

36300

82500

716 925