Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Податок на додану вартість (ПДВ)

ПДВ стягується відповідно до Закону України від 03.04.1997р №168/97-ВР “Про податок на додану вартість”.

Платниками ПДВ є:

- СПД, обсяг продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищував 3600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (н. м.д. г.) (тобто 61200 грн., оскільки н. м.д. г. сьогодні складає 17 грн.). Реєстраційна заява має бути подана до органу державної податкової служби не пізніше 20 календарних днів після останнього дня 12-місячного періоду;

- СПД, які ввозять товари на територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на території України, окрім фізичних осіб, не зареєстрованих як платники податку, в разі коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно із законодавством;

- СПД, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу, окрім фізичних осіб-платників ринкового збору. Реєстраційна заява має бути подана до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності з торгівлі за готівку;

- СПД, які на території України надають послуги, пов'язані з транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України.

Окрім того, юридичні особи - платники єдиного податку за ставкою 10 %, а також фізичні особи – платники фіксованого та єдиного податків звільняються від сплати ПДВ.

СПД, які підпадають під визначення платників податку, зобов'язані зареєструватися як платники податку в органі державної податкової служби за місцем їх знаходження.

Якщо вид діяльності та обсяги продажу не зобов’язують СПД бути платником ПДВ, але він вважає за доцільне зареєструватись як платник ПДВ, то він може зареєструватись, подавши заяву до органу податкової служби.

Реєстраційна заява може бути надіслана на адресу органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом 10 робочих днів надати заявнику (надіслати поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) свідоцтво про реєстрацію як платника податку.

Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені органом державної податкової служби, Мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах.

Правила такого розміщення та відповідальність за порушення цих правил встановлюються центральним органом державної податкової служби України.

Які податки платить підприємець-фізична особа

Чинне законодавство встановлює три способи оподаткування доходів фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності: фіксований податок, єдиний податок (спрощена система оподаткування) і загальна система оподаткування (або авансові платежі).