Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших ^ самохідних машин та механізмів встановлюється як джерело фі - нансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

Автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймах. Цей податок сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фі­зичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фон­дів. В Україні в основу податку з власників транспортних засобів покладено об’єм циліндрів (потужність) двигуна.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та органі­зації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в України згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є такі транспортні засоби: трактори (колісні), автомобілі, призначені для перевезення не менше ніж 10 осіб, включаючи водія, автомобілі легкові, вантажні, спеціаль­ного призначення, крім тих, що використовуються для перевезен­ня пасажирів вантажів, мотоцикли (включаючи мопеди) та вело­сипеди з установленим двигуном, яхти та судна парусні з допоміж­ним двигуном або без нього (крім спортивних), човни моторні, ка­тери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних) та інші човни (крім спортивних).

Ставки податку на рік встановлено у гривнях за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згорання, за 1 кВт потужності електродвигуна (для наземного транспорту) і за 1 см довжини (для водного транспорту). Наприклад, трактори колісні — 2,5 грн

З 100 см3; автомобілі легкові з об’ємом циліндрів двигуна: до 1000 см3 — 3 грн з 100 см3; від 1001 см3 до 1500 см3 — 4 грн з 100 см3; від 1501 см3 до 1800 см3 — 5 грн з 100 см3.

Податок з власників транспортних засобів обчислюється юри­дичними особами на підставі звітних даних про кількість транс­портних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року.

Податок з власників наземних транспортних засобів обчислю­ють, виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу за визначеними ставками.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

♦ фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспорт­них засобів щороку або один раз за два роки, але не пізніше від першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд; як­що транспортні засоби придбано фізичними особами у другому півріччі, то податок сплачується в половинному розмірі встанов - Л леної суми; і

♦юридичними особами — щокварталу однаковими частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані впродовж року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по термінах спла­ти (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проводиться реєстрація транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті впродовж року з обліку, податок не по­вертають.