Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПОРІВНЯННЯ ПАЛИВ

Будучи різноманітними по якості, енергоресурси мають визначену взаємозамінність; замість вугілля може бути використані мазут або газ, замість урану - сонячна енергія і т. д. Як правило, суспільству не байдуже, які види ресурсів або енергоносіїв застосувати для досягнення поставлених цілей. При виробленні рішень про їхнє найкраще використання всі енергоресурси важливо зіставити кількісно. Найбільш зручним принципом такого порівняння виявилося порівняння їхніх теплотворних здібностей, тобто потенційного обсягу теплоти, виділюваної при спалюванні одиниці даного палива. Для непаливних енергоресурсів спочатку, як правило, оцінюється можливість вироблення з їхньою допомогою електричної енергії, що також зводиться до одиниць теплотворної здатності. Теплотворна здатність може вимірятися Джоулях (Дж), калоріях (кал) або англо-американських одиницях (Btu - British thermal Unit, 1 BTU = 1055,06 Дж - 1000 BTU - енергія згоряння 1 кубічного фута природного газу), т у. т.п

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

Енергоресурси й енергоносії можна вимірювати в натуральних фізичних одиницях і якихось умовних одиницях. У вітчизняній системі як натуральні вимірники використовуються вагові одиниці тонни (а також відповідно кілограми, грами), а для виміру кількості газоподібного палива - метричні - кубічні (м3).

Таблиця 1 - Переклад в у. п., ккал, кДж

ккал

кДж

864

3600

818

3408

3858

16075

8460

35250

7107

29613

10000

41666,6

677

2820

670

2791,6

1 т у. т. = 7000 ккал, 1 кДж =

0,24 ккал

Найменування

т у. т.

Електроенергія квт год

0,123

Доменний газ, м3

0,12

Косовий газ, м3

0,51

Природний газ, 1000 м

1,2

Вугілля, т

1,02

Нафта, т

1,43

Пара виробнича, т

0,097

Пара опалювальна, т

0,096

Якість використовуваних видів палива, мабуть, залежить від їхньої теплотворної здатності, хоча це і не єдиний фактор, його визначальний. У цілому мається дуже твердий взаємозв'язок між теплотворною здатністю

Умовне паливо грає ту ж роль, що й одиниці здатності: дозволяє порівнювати різні види палива. Вітчизняна система бере за основу так називаний "вугільний еквівалент" - таке паливо, тонна якого при спалюванні виділяє 7000 кілокалорій тепла, тобто як високоякісне вугілля. Будь-яка кількість палива можна звести до умовного палива, знаючи його теплотворну здатність. Наприклад, тонна сирої нафти виділяє приблизно 10000 ккал. Це означає, що для переведення нафти у вугільний еквівалент випливають зазначені обсяги помножити на коефіцієнт 1,43. Інші види палива мають інші перерозрахункові коефіцієнти.

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

ресурсу і його ціною, що не міняється, якщо розглядати не тільки первинні види палива, але і вторинні.

Лекція 2 Енергетичний потенціал вітру

Вітроенергетичні ресурси виникають на Землі при нерівномірному нагріванні її поверхні Сонцем. Протягом дня повітря над великими водними поверхнями залишається порівняно холодним, тому що більша частина енергії сонячного випромінювання витрачається на випар води або ж поглинається нею. Над сушею, повітря нагрівається протягом дня більше, він розширюється, легшає й піднімається вгору. Його заміняє більше щільне холодне повітря, розташований над водою. Так у прибережній зоні виникають бризи.

Протягом ночі їхній напрямок над прибережними водами міняється на зворотне, тому що суша прохолоджується швидше води й відповідно знижується температура розташованого над нею повітря. Холодне повітря, що рухається до моря, витісняє нагрітий, котрий піднімається з поверхні води. Аналогічно спостерігаються бризи з боку гір протягом дня, коли тепле повітря піднімається уздовж схилу, нагрітого Сонцем. Уночі порівняно холодне повітря на схилі стікає в долини.

Подібна циркуляція повітряних мас в земній атмосфері спостерігається при великому нагріванні поверхні Землі поблизу екватора, чим у районах полюсів. Вітер над холодною поверхнею, що дме від полюсів до екватора, заміщає гаряче повітря, що піднімається в тропіках і переміщається у верхніх шарах атмосфери в напрямку до полюсів.

Обертання Землі також впливає на циркуляцію її повітря. Сили інерції, які діють на холодне повітря, що рухається поблизу поверхні в напрямку до екватора, прагнуть закрутити його в західному напрямку. У той же час тепле повітря, що рухається у верхніх шарах атмосфери в напрямку до полюса, має тенденцію до повороту на схід. Ця циркуляція повітря на великому просторі навколо зони зниженого тиску відбувається в напрямку, протилежному напрямку руху годинникової стрілки в північній півкулі, і за годинниковою стрілкою - у південному. Тому що вісь обертання Землі нахилена під кутом

Кафедра енергетики та електротехніки Джерела енергії на Землі

К. т.н., доц. Є. О. Баганов

23,5 до площини її обертання навколо Сонця, те сезонні зміни теплової енергії, одержуваної від Сонця, залежать від змін у ці періоди швидкості й напрямку вітру на даній ділянці земної поверхні.

Енергія, що безупинно надходить від Сонця й перетвориться в кінетичну енергію вітрових потоків на Землі, відповідає, по оцінках, сумарній потужності понад 10 ГВт.

Вітрові параметри, використовувані для вітроенергетики, поділяються на три основні групи:

- перша містить у собі основні статистичні розподіли, які дозволяють виявити особливості вітрового режиму досліджуваного регіону й дати попередню оцінку його енергетичних ресурсів;

- друга група характеристик призначена для встановлення оптимального співвідношення між потужністю вітрового потоку й потужністю ВЭУ. З їхньою допомогою більш точно можна прогнозувати реально можливий рівень утилізації ресурсів;

- третя група призначена для характеристики вітру в той час,

коли його режим несприятливий для використання енергетичних ресурсів. Цей режим формується при затишші і слабких вітрах, які у вітроенергетиці називаються енергетичними штилями, а також при сильних і дуже сильних вітрах.