Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх відокремленими підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю у цьому випадку розуміється роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів слід розуміти:

· магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців чи використовують для торгівлі його частину;

· кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

· автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

· лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності – фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

· стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції;

· заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

· фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

· оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності має відокремлені підрозділи, торговий патент слід придбати окремо для кожного підрозділу (торгової точки).

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів. 

Вартість торгового патенту за календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:

- на території обласних центрів - від 60 до 320 гривень;

- на території міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів - від 30 до 160 гривень;

- на території інших населених пунктів - до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Вартість короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 гривень.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності здійснюється щомісячно в розмірі вартості торгового патенту за один місяць до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата короткотермінового торгового патенту - не пізніше ніж за 1 день до початку здійснення торговельної діяльності.

На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Ви можете зробити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за весь термін його дії, а також маєте право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточним роки, але не більше ніж на 3 роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому Ви не зобов’язані будете доплачувати за сплачені торгові патенти на наступні роки, якщо після цього прийнятими нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

Суб'єкт підприємницької діяльності, котрий припинив діяльність, яка підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, що видав його, а суб'єкту підприємницької діяльності повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

- хліб і хлібобулочні вироби;

- борошно пшеничне та житнє;

- сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

- молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

- продукти дитячого харчування;

- безалкогольні напої;

- морозиво;

- яловичина та свинина;

- домашня птиця;

- яйця;

- риба;

- ягоди і фрукти;

- мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

- картопля і плодоовочева продукція;

- комбікорми для продажу населенню.

Закон “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” передбачає також перелік деяких видів товарів вітчизняного виробництва, торгівля якими вимагає придбання Пільгового торгового патенту. Вартість придбання пільгового торгового патенту становить 25 гривень за весь термін дії патенту.