Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Правила “INKOTERMS”, сутність, механізм застосування

Кожна з держав в силу історичних обставин має торговельні правила та звичаї. При укладанні міжнародних торговельних контрактів існує загроза непорозуміння через різні тлумачення сторонами економічних понять. Це може привести до необхідності додаткових уточнень, фінансових втрат, можливості виникнення суперечок.

Міжнародною торговельною палатою (International Chamber Commerce) розроблені міжнародні правила тлумачення торговельних термінів - “Інкотермс”(“Incoterms”). Вперше вони були опубліковані в 1936 році.

Інкотермс виглядає як зібрання умов згідно яких укладаються контракти купівлі­­­­­­­­­­­-продажу між сторонами (продавцем та покупцем), комерційні підприємства яких знаходяться в різних країнах. Кожна з умов передбачає зобов’язання покупця та продавця, розподіл витрат та ризиків, відповідальність сторін за виконання контракту:

Розвиток міжнародної торгівлі, поява нових видів товарів, способів упаковки, транспортування, видів страхування вантажів, проведення фінансових розрахунків привели до необхідності внесення доповнень та змін до правил Інкотермс. Нові редакції правил були прийняті в 1953, 1967, 1976, 1980 роках.

Найновіша редакція Інкотермс прийнята міжнародною торговельною палатою в 1990 році. Першою важливою причиною, за якої була розпочата ревізія правил, стало все більш ширше використання засобів електронного обміну данними (EDI - electronic data interchange) для передачі різних документів. Інкотермс 1990 року передбачають, що для подання розрахунків-фактур, документів для митного очищення товарів, документів для доказу постачання товарів, а також транспортних документів сторони, які уклали торговельний контракт можуть відправляти один одному електронні повідомлення.

Правила Інкотермс визначають, яким чином продавець та покупець розподіляють відповідальність, витрати та ризики при реалізації торговельного контракту. Умови, включені до Інкотермс 1990р. розподіляються на чотири групи - починаючи з умов, за яких відповідальність покладається на покупця, і закінчуючи тими, за якими продавець несе витрати та ризики.

До першої групи входять Е - умова: EXW - «Франко-завод» (місце зазначене). Ця умова передбачає мінімальний ризик для продавця. «Франко-завод» означає, що зобов¢язання продавця щодо поставки вважається виконаним після того, як він надав покупцеві товар на своєму підприємстві (тобто на заводі, фабриці, складі і т. д.). Зокрема, продавець не відповідає за навантаження товарів на надані покупцем транспортні засоби або за очистку товарів від мита на експорт (якщо не домовлено про інше). Покупець несе всі ризики і витрати у зв¢язку з перевезенням товарів з підприємства продавця до місця призначення. Таким чином, це правило передбачає мінімальні зобов¢язання для продавця.

Наступну групу складають F - умови: FCA - Франко-перевізник; FAS - Франко вздовж борту судна; FOB - Франко-борт. Обов¢язки продавця за цими умовами полягають у постачанні товару перевізнику якого вказав покупець. FCA Франко перевізник (місце зазначене) означає, що зобов¢язання продавця щодо поставки вважається виконаним після передачі товару, очищеного від мита на експорт, під відповідальність перевізника вказаного покупцем, у погодженому місці або пункті. Якщо покупець не вказав точного пункту, то продавець може вибирати у межах домовленого місця або зони пункт, де перевізник візьме товар під свою відповідальність. Якщо згідно з торговим звичаєм потрібна допомога продавця щодо укладання договору з перевізником (наприклад у випадку використання залізничного або повітряного транспорту), то продавець може діяти на ризик і за рахунок покупця.

Під перевізником розуміють будь яку особу, яка за договором перевезення зобов¢язується виконати або забезпечити виконання перевезення залізницею чи автомобільним шляхом, морем, повітрям, внутрішніми (судноплавними) шляхами, або сполучаючи ці способи.

«Місце навантаження(розвантаження)» означає залізничну станцію, контейнерний термінал або двір, багатоцільовий вантажний термінал або будь-який інший приймальний пункт.

FAS - Франко вздовж борту судна (порт доставки зазначений) означає, що продавець вважається виконавшим свої обов¢язки по поставці, коли товар розміщено вздовж борту судна на набережній або ліхтерах в указаному порту поставки. З цього моменту всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару має нести покупець.

Умови можна використовувати лише для морського або річкового транспорту.

FOB - Франко-борт (порт відвантаження зазначений) означає, що зобов¢язання щодо поставки вважається виконаним після того, як товар передано через поручні судна в погодженому порту відвантаження. Покупець повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару від цього моменту

Умова FOB вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від мита на експорт.

Цю умову можна використовувати тільки для морського і внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна не служить практичній меті, наприклад у випадку перевезення типу «ро-ро» або в контейнерах, прийнятнішим є термін FCA.

До третьої групи входять С - умови: CFR - Вартість і фрахт;

CIF - Вартість, страхування і фрахт; CPT - Перевезення оплачене до; CIP - Перевезення і страхування оплачені до; Ця група умов вимагає щоб продавець уклав договір перевезення товару, але без несення продавцем ризиків загибелі чи пошкодження товару.

CFR - вартість і фрахт (порт призначення зазначений) означає, що продавець зобов¢язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для поставки товару в погоджений порт призначення, однак ризик загибелі або пошкодження товару, а також ризик збільшення витрат, викликаних подіями, що відбулися після поставки товару на борт судна, переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.

CIF - Вартість, страхування і фрахт (...порт призначення зазначений) означає, що продавець має зобов¢язання як у випадку CFR, повинен забезпечити морське страхування для усунення ризиків загибелі або пошкодження товару при перевезенні. Продавець укладає договір страхування і сплачує страховий внесок. Покупець повинен мати на увазі, що відповідно з умовою CIF продавець повинен лише одержати страховку на мінімальне покриття.

Умова CIF вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від мита на експорт.

Умови можна використовувати тільки для морського і внутрішнього водного транспорту. В тих випадках коли борт судна не служить практичній меті (наприклад при перевезенні типу «ро-ро» або в контейнерах), більш прийнятним є термін CIP.

CPT - Перевезення оплачене до (...місце призначення зазначене) означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик загибелі або пошкодження товару, або будь-які додаткові витрати, викликані подіями, що відбулися після поставки товару перевізнику, переходять від продавця до покупця після поставки товару на зберігання перевізнику.

“Перевізник” означає будь-яку особу, яка згідно з договором перевезення бере на себе зобов’язання виконати або забезпечити виконання перевезення залізницею або автомобільним шляхом, морем, повітрям, внутрішнім водним шляхом або сполучаючи ці види перевезення. Якщо для перевезення до погодженого місця призначення використовуються наступні перевізники, то ризики переходять при поставці товару до першого перевізника. Умова CPT вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від мита на експорт.

CIP - Перевезення і страхування оплачені до (...місце призначення зазначене) означає, що продавець має тіж зобов’язання, як у випадку умови CPT, але додатково він повинен забезпечити страхування вантажу для усунення ризиків покупця у зв’язку із загибеллю або пошкодженням товару при перевезенні. Продавець укладає договір страхування і сплачує страховий внесок. Покупець повинен мати на увазі, що у відповідності з умовою CIP продавець повинен отримати страховку тільки на мінімальне покриття.

Термін CIP вимагає, щоб продавець здійснив очистку товарів від мита на експорт. Цей термін можна використовувати для будь-якого виду перевезення, включаючи перевезення різними видами транспорту.

Четверту групу D складають умови: DAF - Поставка до кордону; DES - Доставлено франко-строп судно; DEQ - Доставлено франко-набережна; DDU - Доставлено, мито не сплачене; DDP - Доставлено, мито сплачене. За цих умов продавець несе всі витрати та ризики, пов’язані з доставкою товару в країну покупця.

DAF - Поставка до кордону (місце зазначене) означає, що обов’язки продавця вважаються виконаними у момент прибуття товару, очищеного від мита на експорт, у зазначений пункт і місце на кордоні, однак до вступу на “митний кордон” країни, зазначеної в договорі. Термін “кордон” можна використовувати для будь-якого кордону, включаючи країни експорту. Ці умови призначені для застосування головним чином при перевезенні товару залізницею або автомобільним транспортом, але вони можуть застосовуватися незалежно від способу перевезення.

DES - Доставлено франко-строп судно (порт призначення зазначений) означає, що зобов’язання продавця по поставці вважається виконаним після того, як товар наданий покупцю на борт судна не очищений від мита на імпорт у погодженому порту призначення. Продавець має нести всі витрати і ризики, пов’язані з доставкою товару в погоджений порт призначення. Термін можна використовувати тільки для морського або внутрішнього водного транспорту.

DEQ доставлено франко-набережна (мито сплачене) (порт призначення зазначений) означає, що зобов’язання продавця по поставці вважається виконаним після того, як він надав товар у розпорядження покупця на набережній (товарній пристані) у погодженому порту призначення й очищеним від мита на імпорт. Продавець повинен нести всі витрати і ризики, включаючи мита, податки та інші збори по доставці туди товару.

Термін можна використовувати тільки для морського або внутрішнього водного транспорту.

DDU - Доставлено, мито сплачене (...місце призначення зазначене) означає, що зобов’язання продавця по поставці вважаються виконаними після того, як він надав товар у розпорядження покупця в погодженому місці країни імпорту. Продавець повинен нести витрати і ризики, пов’язані з доставкою туди товару (за винятком мита, податків та інших офіційних зборів, виплачуваних при ввозі), а також видатки і ризики по виконанню митних формальностей. Покупець повинен оплатити будь-які додаткові витрати і нести будь-які ризики, викликані його нездатністю вчасно очистити товар від мита на імпорт.

Умову можна використовувати незалежно від виду транспорту.

DDP - доставлено, мито сплачене (місце призначення зазначене) означає, що зобов’язання продавця по поставці вважаються виконаними після того, як він надав товар у погодженому місці країни імпорту.

Продавець зобов’язаний нести витрати і ризики, включаючи мита, податки та інші збори по поставці в це місце товару, очищеного від мита на імпорт. У той час як умова EXW означає мінімальні зобов’язання продавця, умова DDP означає максимальні зобов’язання.

Умову можна використовувати незалежно від виду транспорту.

З метою усунення правових перешкод у міжнародній торгівлі і її розвитку, держави члени Організації Об’єднаних Націй у 1980 році прийняли конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

Конвенцією передбачено застосування норм, що регулюють договори міжнародної купівлі-продажу товарів та враховують громадські, правові та економічні системи країн учасниць міжнародної торгівлі.

Конвенція застосовується до договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні підприємства яких знаходяться в різних країнах.

Другою частиною (ст 14-24) Конвенції визначається порядок укладання договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.

Відповідно до Конвенції пропозиція про укладання договору, яка адресована одному або декільком особам є Офертою. В ній вказується товар, кількість і ціна. Оферта набирає чинності, коли вона отримана адресатом. Поки договір не укладений, оферта може бути відкликана оферентом, але за умови, якщо повідомлення про її відклик буде отримано адресатом оферти до відправки акцепту.

Оферта, яку неможливо відкликати, втрачає свою силу після отримання оферентом повідомлення про її відхилення. Заява адресата оферти, що свідчить про згоду з офертою, є акцептом. Мовчання або бездіяльність з боку акцептанта не слід розглядати як акцепт, згоду.

Акцепт оферти вступає в силу в момент отримання оферентом. Акцепт немає сили, коли оферент не отримав згоди у встановлений ним строк, беручи при цьому до уваги обставини угоди, швидкість засобів зв’язку. Усна оферта може бути акцептована негайно.

Якщо на оферту прийшла відповідь з доповненнями, обмеженнями або змінами, то її слід розглядати як пропозицію зустрічної оферти. Проте відповідь на оферту, яка має розглядатись як акцепт, але містить додаткові або відмінні умови, що суттєво не змінюють умов оферти, є акцептом, якщо оферент без затримки не заперечить усно проти цих розбіжностей або не надішле повідомлення про це. Якщо він цього не зробить, то умовами договору будуть умови оферти із змінами, які викладені в акцепті. Додаткові умови щодо ціни, платежів, якості і кількості товарів, місця і строків поставки, обсягу відповідальності однієї із сторін перед іншою або розгляду суперечок є такими, які суттєво змінюють умови оферти.

Акцепт може бути відмінений, якщо повідомлення про відміну одержано оферентом раніше того моменту або в той момент, коли акцепт повинен був вступити в силу.

Договір вважається укладеним в момент, коли акцепт оферти набирає чинності.