Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Процес створення підприємства та характеристика основних його етапів

Ключові слова і поняття: етапи створення підприємства; бізнес-план; точка беззбитковості; оцінка величини ризику; засновницький договір; статут; статутний фонд; державна реєстрація; свідоцтво про держав­ну реєстрацію суб ’єкта; перереєстрація; скасування державної реєстра­ції; банківський рахунок; банківська картка; кредит; кредитор; пози­чальник; кредитна операція; кредитна лінія; комерційний, лізинговий, іпо­течний, споживчий, бланковий, консорціумний кредити; ліцензія; ліцензування; ліцензійні умови; ліцензіат; орган ліцензування; торговий патент; пільговий торговий патент